Werk&Mantelzorg

Parkmanagement VPB Emmen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 13 december 2012

De VPB werkt aan de ruimtelijke en economische verbetering van de bedrijventerreinen binnen de gemeente Emmen. Daarnaast bevordert de VPB het onderling zakendoen door het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden. 450 bedrijven (met in totaal 12.000 werknemers) zijn aangesloten bij VPB Emmen.

Waarom?
Het VPB erkent de meerwaarde en de prioriteit van het agenderen thema Werk en Mantelzorg. Zij willen hun leden in staat stellen zich voor te bereiden op de maatschappelijke, demografische en economische ontwikkelingen. Vergrijzing, arbeidsmarktkrimp, ontgroening en bezuinigingen in de zorg zijn en worden een feit. Afgelopen jaren is het thema Werk en Mantelzorg aangejaagd en concreet op onderdelen uitgevoerd in Emmen. Na 13 december 2012 is het thema Werk en Mantelzorg als onderdeel van duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie klaar om geborgd te worden.

 

Wat is bereikt?

  • Bewustwording Werk en Mantelzorg tijdens ledenvergadering VPB door ambassadeur werk en mantelzorg, Menzis, Roger van Boxtel
  • Ontbijtsessie Werk en Mantelzorg in het HRM netwerk VPB
  • Begeleiding van bedrijven naar mantelzorgvriendelijk klimaat ( Dokter, Draka, Kremer, Harwig, De Groot)
  • Presentatie Werk en Mantelzorg P&O netwerk Emmen, Soroptimisten club en Dames in Zaken Emmen
  • Werkgroep van aanbieders mantelzorgondersteuning: Sedna, Univé, Zilveren Kruis Achmea
  • Ledenvergadering VPB 13 december 2012; Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ van VPB en bedrijven, voortgang door tekenen convenant en bieden van aanbod.

 

Borging op het bedrijventerrein
In 2013 wil het VPB het thema blijven borgen en heeft daarom een intentieverklaring laten tekenen door de Gemeente Emmen, Sedna Welzijnsorganisatie, Univé en Zilveren Kruis Achmea. Ondersteund wordt deze activiteit door de Kamer van Koophandel. De Groot Installatiegroep zal in 2013 koploper zijn naast hopelijk nog veel meer bedrijven op het terrein.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Wilt u meer weten over VPB Emmen? Neem dan contact op met Liesbeth Horstmann, Projectleider VPB.

Parkmanagement VPB Emmen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties