Werk&Mantelzorg

Rabobank Drechtsteden

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 19 juni 2017

De Rabobank is een bank voor en door klanten, een coöperatieve bank, een maatschappelijke bank. Binnen Nederland willen we marktleider zijn in alle financiële markten. En wereldwijd willen we ons profileren als toonaangevende bank op het gebied van landbouw en voedsel. Bij Rabobank Dordrecht werken 130 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Berichten op Raboweb, de intranetsite.
 • Aandacht aan thema in nieuwsbrieven.
 • Aandacht voor thema tijdens bijeenkomsten.
 • Op het  interne Raboweb is een heel hoofdstuk speciaal gewijd aan dit onderwerp, vol met mogelijkheden, wettelijke regels en hulpmiddelen.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Workshop voor leidinggevenden.
 • Bijeenkomst voor werkende mantelzorgers.
 • Onderdeel gemaakt van de cultuur, alles begint met het goede gesprek.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen. Mogelijkheden:

 • Aangepaste werktijden en/of taken
 • Gedeeltelijk thuiswerken (indien functie het toelaat)
 • (tijdelijk) Minder werken
 • Verlofregelingen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • (Jaarlijkse) update van het thema op Raboweb. Informatie actueel houden.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
Rabobank Drechtsteden is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties