Werk&Mantelzorg

Regio Twente

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 12 november 2018

Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied van ruim 628.000 inwoners. Vóór en mét hen vervult ze werkzaamheden op een heel breed gebied: economische zaken, volksgezondheid, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, recreatie en toerisme en vrijetijdseconomie.
Wij geloven in Twente, wij geloven in samenwerken, wij geloven in verbinding. Wij zien het als onze missie om samen met de veertien Twentse gemeenten te werken aan een duurzame en vitale samenleving, om de ruim 625.000 inwoners een goed leef- en werk-klimaat te kunnen blijven bieden.  Regio Twente telt 40 vestigingen en er werken 569 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Focusgesprekken gevoerd met medewerkers en leidinggevenden. In plaats van een digitaal onderzoek zijn kwalitatieve gegevens verzameld uit focusgesprekken met sleutelfiguren zoals directie, teamhoofden, or, Arboarts en medewerkers met/zonder mantelzorgtaken. Daarmee wordt duidelijk hoe sleutelfiguren tegen de combinatie aankijken, welke behoeften en wensen er zijn om invulling te geven aan de combinatie werk en mantelzorg binnen de GGD.
 • Speciale sessie met leidinggevenden om het belang van het dialoog te benadrukken en te laten ervaren.
 • Toegankelijk maken van algemene en specifieke informatie over werk en mantelzorg op het kennissysteem.
 • Structureel trainingsaanbod en individuele begeleiding voor medewerkers over de werk en mantelzorgbalans ook in relatie tot loslaten van zorg en schuldgevoel.
 • Op intranet is een speciale groep aangemaakt. Hier wordt nieuws gedeeld maar kunnen medewerkers elkaar ook ontmoeten.
 • Jaarlijkse activiteit voor medewerkers met mantelzorgtaken als uiting van waardering op “Dag van de Mantelzorg”.
 • Bevorderen van deskundigheid op thema werk en mantelzorg bij eigen expertise binnen GGD (HRM) en het vervolgens inzetten van eigen expertise op gebied van ondersteuning aan medewerkers voor draagvlak en continuïteit binnen de GGD.
 • Verder is er een teamsessie ontwikkelt waarin gewerkt wordt aan bewustwording, wederzijds begrip en gespreksvoering.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Speciale sessie met leidinggevenden waarin zij ervaren wat het belang is van de dialoog en wat ze wel en niet moeten doen.
 • Adviseurs P&O bespreken mantelzorg met leidinggevenden.
 • Op het kennissysteem worden medewerkers er ook op gewezen dat het belangrijk is om in gesprek te gaan. Er staan ook tips. Ook voor de leidinggevenden.
 • Teamgesprekken kunnen worden ingezet om het onderwerp in het team te bespreken.
 • Medewerkers kunnen ook in gesprek met de interne expert. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Er zijn heel veel maatwerkoplossingen die ingezet kunnen worden zoals bijvoorbeeld:

 • Aangepaste werktijden: Vroeger of juist later beginnen (bloktijden), een langere pauze en werken op andere tijden.
 • Meer werken in minder dagen: Waardoor je een dag(deel) vrij hebt in de week.
 • Jaarafspraken: In bepaalde periodes meer of minder uren maken dan contractueel is afgesproken.
 • Jobrotation: Tijdelijk of permanent van baan wisselen met iemand anders.
 • Jobsharing: Samen met iemand anders een baan delen.
 • Thuiswerken en telewerken: De mogelijkheid om thuis of onderweg te werken.
 • Overuren sparen: zodat je uren kan opnemen bij onverwachte zorgsituaties.
 • Individuele begeleiding: door extern expert op gebied van mantelzorg en werk.
 • Training: omgaan met schuldgevoel en loslaten van zorg.
 • Gelegenheid om op het werk privé te bellen: met thuis of met instanties.
 • Telefonisch bereikbaar mogen zijn tijdens werktijd.
 • Mogelijkheid om afspraken met bijvoorbeeld behandelaars in werktijd te plannen.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie

 • Kennissysteem is gevuld met nuttige informatie voor medewerker en leidinggevende.
 • Op intranet wordt minimaal elke maand nieuws en/of tips gedeeld.
 • Er is een apart budget beschikbaar voor inzet van externe hulp, cursus en teamgesprek.
 • Elk jaar is er op of rondom de dag van de mantelzorg speciale aandacht voor de mantelzorgers.
 • Er zijn bij P&O twee medewerkers die actief blijven op dit onderwerp (interne experts) en hun deskundigheid over mantelzorg blijven bevorderen door het aanbod van experts.

Het begeleidingstraject naar de Erkenning is verzorgd door adviesbureau Jong en Veer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Kathelijne ‘t Hoen, Senior Adviseur Personeel en Organisatie
mail: k.thoen@regiotwente.nl.

Regio Twente is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties