Werk&Mantelzorg

ROGplus

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 7 juni 2018

ROGplus is dé uitvoerings-, advies- en expertiseorganisatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. ROGplus levert een bijdrage aan de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid van elke inwoner met een (latente) hulpvraag. Er werken 67 mensen.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nulmeting naar beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer
 • Bericht op intranet/mantelzorgvriendelijk beleid vormgegeven en bekend gemaakt
 • Thema is besproken op de werkoverleggen
 • Bijeenkomst/themalunch voor mantelzorgers
 • Posters over het thema opgehangen door de organisatie

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Thema wordt besproken in het functioneringsgesprek/voortgangsgesprek
 • Periodiek wordt het thema besproken in de teamoverleggen
 • Workshops voor leidinggevenden / workshops voor werkende mantelzorgers periodiek
 • Aandacht aan het thema rond de dag van de mantelzorg (november)

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Thuiswerken
 • Verlofkopen (via IKB)
 • Flexibele werktijden
 • Maatwerkoplossingen in overleg met leidinggevende
 • Inzet van de wettelijke verlofregelingen volgens de cao: calamiteiten, kortdurend en langdurend zorgverlof

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie? 

 • Mantelzorgbeleid is opgenomen in het onlangs herziene arbobeleid
 • Nieuwe medewerkers worden gewezen op het thema mantelzorg en de eigen thuis/zorgsituatie wordt besproken. Daarbij worden nieuwe medewerkers gewezen op de mogelijkheden in het arbobeleid
 • Mantelzorg wordt bespreekbaar gemaakt tijdens functionerings-/voortgangsgesprekken
 • Leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn
 • Jaarlijks is er aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg
vlnr: Rob van der Elst (ROG Plus) en Franc Bongaerts (Minters)

Voor vragen of meer informatie over de aanpak van ROG Plus kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl 

www.rogplus.nl

ROGplus is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties