Werk&Mantelzorg

’s Heeren Loo Zuidwest-Nederland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2017

’s Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. We helpen met het maken van eigen keuzes, dicht bij huis. Met alles wat wij weten en kunnen, zetten wij ons in voor de ondersteuning van onze cliënten en hun verwanten, zodat zij een zo goed mogelijk leven leiden. Bij ’s Heeren Loo locatie Het Westerhonk werken 1000 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er heeft een onderzoek/nul-meting plaatsgevonden naar beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer
 • De resultaten zijn gecommuniceerd via intranet en een flyer
 • Er is een high tea georganiseerd voor mantelzorgers
 • Er worden workshops voor leidinggevenden en medewerkers (eind 2017/begin 2018) gehouden
 • Er is informatie geplaatst op de portal en in nieuwsbrieven

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken bij de jaargesprekken.
 • Thema wordt besproken tijdens SMT’s en individueel verzuimoverleg (re-integratieadviseur/manager).
 • Zodra medewerker aangeeft mantelzorger te zijn of bij vermoeden van leidinggevende dat het lijkt dat er een disbalans tussen privé en werk is.
 • We proberen te bevorderen dat het onderwerp ook in dagelijkse contacten een normaal gespreksthema kan zijn.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Maatwerkoplossingen tussen manager/medewerker in vermindering arbeidstijd, zoals tijdelijk minder werken, opnemen PBL.
 • In sommige functies is het mogelijk om deels thuis te werken of werktijden tijdelijk aan te passen zodat werk/privé beter te combineren valt.
 • Individuele ondersteuning vanuit Bedrijfsmaatschappelijk Werk (begeleiding maar ook bemiddeling, zowel richting management als naar externe instanties).
 • Indien nodig (én financieel mogelijk) bijdrage aan bijvoorbeeld coachingscursus, ter voorkoming van uitval (maatwerk).
 • Bedrijfsarts betrekken bij bevorderen balans werk/privé.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Informatie gedeeld op intranet
 • Managers geïnformeerd over mogelijkheden
 • Diverse malen in regionale nieuwsbrieven aandacht aan besteed
 • High tea voor mantelzorgers georganiseerd
 • Bedrijfsmaatschappelijk werker geïnformeerd over mogelijkheden
 • Workshops voor leidinggevenden en mantelzorgers
 • Jaarlijks aandacht voor het thema in de maand van de mantelzorg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

https://www.sheerenloo.nl/

’s Heeren Loo Zuidwest-Nederland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties