Werk&Mantelzorg

Savant Zorg

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 18 februari 2016

Savant Zorg is een grote, gecertificeerde zorgaanbieder in de regio Zuidoost-Brabant. Savant is gespecialiseerd in verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Daarnaast levert de organisatie een pakket aan diensten voor wonen en welzijn. Dit doen we zowel bij cliënten thuis als in onze mooie, moderne woonzorgcentra en ontmoetingscentra. Dagelijks zetten ongeveer 1.600 medewerkers en 850 vrijwilligers zich in voor ruim 3.500 klanten. Daarbij staat de vraag van de klant altijd centraal. Fijne en goede zorg, zodat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is aandacht besteed aan het thema mantelzorg en werk via de P&O nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle medewerkers van Savant Zorg.
 • Er is aandacht besteed aan de bestaande verlofregelingen en waar deze voor ingezet kunnen worden in de P&O nieuwsbrief.
 • Er wordt nogmaals aandacht aan het thema besteed in de P&O nieuwsbrief als Savant Zorg de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ ontvangt.
 • Op intranet zijn de praktische richtlijnen en mantelzorg gepubliceerd.
 • Er is een overzicht opgesteld van ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers (denk aan: emotionele steun, hulpmiddelen en vergoeding ziektekostenverzekeraars).
 • De verschillende verlofvormen zijn gepubliceerd op intranet.
 • In het koersplan 2014-2016 is het speerpunt ‘mantelzorg en vrijwilligers’ benoemd. Savant rolt dit speerpunt uit door middel van het traject ‘In voor mantelzorg’.
 • In 2012 / 2013 is een work ability index (WAI) uitgevoerd, resultaten zijn met de medewerkers gedeeld via de P&O nieuwsbrief en besproken in werkoverleggen.
 • In het voorjaar 2014 is een interne workshop ‘Mantelzorg & werk’ aangeboden aan alle medewerkers van Savant Zorg.
 • In het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2013 en 2015 zijn vragen gesteld over de balans werk/privé, roosterwensen en het opnemen van verlof. De resultaten van het medewerkertevredenheidsonderzoek van 2013 zijn bespreekbaar gemaakt tijdens teamoverleggen. Het medewerkertevredenheidsonderzoek van 2015 is nog niet afgerond op dit moment.
 • Daarnaast heeft Savant Zorg vanuit haar cliënten ook veel te maken met mantelzorgers en krijgen mantelzorgers in toenemende mate een rol in de zorg voor hun naasten, onze cliënten. Mantelzorgers kunnen via de internetondersteuning / app ‘Share Care’ een community inrichten, waardoor zij onderling kunnen afstemmen en de zorg kunnen organiseren en delen.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema werk/ privé balans wordt bespreekbaar gemaakt tijdens het jaarlijks functioneringsgesprek.
  Sinds 2013 is het thema duurzame inzetbaarheid onderwerp van het functioneringsgesprek, daarbij komt het onderwerp mantelzorg als vanzelfsprekend aan de orde.
 • Het thema mantelzorg is een speerpunt in het koersplan 2014 – 2016 en staat centraal in traject ‘In voor mantelzorg’.
 • Als vast onderwerp van het medewerkertevredenheidsonderzoek krijgt het thema blijvend aandacht en wordt besproken in het teamoverleggen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en medewerker zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • (tijdelijk) aanpassing van het werkrooster en/of van het aantal te werken uren is mogelijk.
 • Diverse verlofvormen, waaronder: ouderschapsverlof, calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.
 • Vanuit preventie biedt Savant Zorg diensten aan, zoals coaching/ counseling, schuldhulpverlening, inzetbaarheidsspecialist en mantelzorgmakelaar:
  • Gesprek met vertrouwenspersoon voor mogelijke doorverwijzing en/of advies.
  • Gesprek met inzetbaarheidsspecialist met betrekking tot inzetbaarheid en belastbaarheid op het werk.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het verzuimbeleid gewijzigd naar inzetbaarheidsbeleid, waardoor meer ruimte is gekomen voor het voorkomen van verzuim.
 • Het thema  werk/privé balans wordt bespreekbaar gemaakt tijdens het jaarlijks functioneringsgesprek.
 • Sinds 2013 is het thema duurzame inzetbaarheid onderwerp van het functioneringsgesprek, daarbij komt het onderwerp mantelzorg als vanzelfsprekend aan de orde.
 • Op intranet staan de praktische richtlijnen over mantelzorg en er is een overzicht opgesteld van ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers (denk aan: emotionele steun, hulpmiddelen en vergoeding ziektekostenverzekeraars).
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd via een informatiebrochure over de verschillende verlofregelingen.
 • Jaarlijks is er aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

Heeft u vragen over de aanpak van Savant Zorg, neem dan contact op met Linda van den Berkmortel, HR adviseur, tel: 0492-572111.

Interview met werkende mantelzorger bij Savant

Savant Zorg is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties