Werk&Mantelzorg

Sensire

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 maart 2014

Sensire staat voor gezondheid, zorg en welzijn. Zij biedt (thuis)zorgdiensten aan ter ondersteuning van mensen in alle levensfasen, om gezond te zijn en te blijven. Het is een organisatie met meerdere vestigingen in het land, waarvan de hoofdvestiging zich in Varsseveld bevindt. Er werken ruim 4000 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Sensire heeft een nul-meting / onderzoek naar de beleving van het thema uitgevoerd onder alle medewerkers
 • Er is een presentatie gehouden over het thema werk en mantelzorg voor RvB en Managers
 • Er zijn diverse berichten over de combinatie werk en mantelzorg op intranet geplaatst
 • Er is een interview geplaatst met een mantelzorger bij Sensire
 • Er zijn vragen over mantelzorg opgenomen in de jaarlijkse RI&E:
  – Ben je mantelzorger? ja/nee
  – Ben je op de hoogte van de regelingen in de CAO? ja/nee
  – Is er aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg binnen je team? ja/nee
  – Ben je tevreden over de wijze waarop de organisatie omgaat met mantelzorg? ja/nee
 • Er zijn versimpelingen doorgevoerd in de aanvraagprocedure mbt tot verlofaanvragen.
 • Er is een workshop georganiseerd voor M&O, G&V en de SOR.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • We gaan met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen we de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in de CAO
 • we maken mantelzorg bespreekbaar tijdens teamoverleggen
 • we gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • we ondersteunen medewerkers dmv informatie op intranet,  een aparte  ‘werk en mantelzorg-pagina’ met informatie en afspraken rondom deze thematiek
 • we hebben in het collectieve zorgverzekeringscontract faciliteiten voor mantelzorg ingekocht
 • we bieden medewerkers voorlichting aan via Menzis Werk Gezond

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Heeft u vragen over de aanpak van Sensire, neem dan contact op met Manon van Dijken, Senior Adviseur Gezondheid en Veiligheid, mail m.vandijken@sensire.nl of telefoon: 06-10271869.

Sensire is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties