Werk&Mantelzorg

Servier Nederland Farma b.v.

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 december 2018

Servier Nederland Farma b.v. heeft zich gespecialiseerd in producten op het gebied van hart- en vaatziekten, oncologie, diabetes, psychiatrie en reumatologie. Bij Servier Nederland Farma werken 24 medewerkers. Er werken 24 mensen bij Servier Nederland Farma b.v..

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • In het managementoverleg is besproken dat Servier open staat voor mantelzorg.
 • In de digitale Nieuwsbrief is het thema aangekondigd en ook de voortgang wordt hierin besproken.
 • Presentatie van het thema “Werk&Mantelzorg” tijdens een personeelsbijeenkomst.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s

 • Thema zal onderdeel gaan uitmaken van het functioneringsgesprek.
 • Thema wordt door de afdeling HR besproken met leidinggevenden.
 • Binnen onze organisatie zijn de lijnen kort. We stimuleren openheid over dit onderwerp door regelmatig informeel met elkaar te praten. Met de werkende mantelzorgers die bij ons bekend zijn, wordt regelmatig gesproken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevend en mantelzorger zoeken naar een individuele, passende maatwerkoplossing
 • Het inzichtelijk maken van de relevante wet- en regelgeving mbt zorgverlof
 • Flexibele werktijden
 • Thuiswerken

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Wij hebben in ons Personeelshandboek opgenomen dat wij werken aan de erkenning. Na de erkenning wordt het handboek aangepast en verwezen naar de websites over dit onderwerp.
 • Als blijkt dat een medewerker mantelzorgtaken heeft, gaan wij daarover altijd in gesprek. Als blijkt dat de medewerker daar behoefte aan heeft, zullen de mogelijkheden worden besproken.
 • Het thema op de dag van de Mantelzorg jaarlijks levend te houden door hieraan aandacht te besteden. De dag van de Mantelzorg is een moment om de werkende mantelzorgers binnen onze organisatie in het zonnetje te zetten.
 • Het onderwerp ‘Werk&Mantelzorg’ blijft een terugkomend onderwerp in onze nieuwsbrief.

Voor meer informatie over de aanpak van Servier kunt u contact opnemen met Jan Anne van Dijk, ja.vandijk@werkenmantelzorg.nl

Servier Nederland Farma b.v. is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties