Werk&Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 30 juli 2013

Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk Zuid Limburg is op lokaal en regionaal niveau dé organisatie waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning op diverse gebieden. Zodat zij zorgtaken kunnen vervullen en volhouden, in combinatie met goede zorg voor henzelf en de uitvoering van andere levenstaken. Het is een organisatie met 1 vestiging in Maastricht en er werken 16 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Het thema werk en mantelzorg is aan de orde geweest in alle reguliere overleggen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Er is een mantelzorgvriendelijke passage opgenomen in de notitie Personeelsbeleid
  • Mantelzorg is een vast aandachtspunt tijdens het functioneringsgesprek. De items ‘bespreekbaarheid’ en ‘oplossingen bij knelpunten’ zijn vastgelegd in de scorelijst functioneringsgesprekken. Dit document is een onderlegger voor het functioneringsgesprek.
  • De directeur gaat met een medewerker in gesprek wanneer blijkt dat deze medewerker (meer en/of andere) mantelzorgtaken krijgt. Gezamenlijk wordt bezien of het werken en mantelzorgen te combineren is of dat aanpassingen aan de orde zijn.
  • De directeur wijst medewerkers op de mogelijkheden van zorgverlof die in de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening zijn opgenomen en past deze verlofregelingen toe.
  • Op experimentele basis is tijd- en plaatsonafhankelijk werken ingevoerd. De uitkomsten van dit experiment worden geëvalueerd en vervolgens in beleid vertaald. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken biedt immers mogelijkheden om werken en mantelzorgen te combineren.

Heeft u vragen over de aanpak van Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk Zuid Limburg, neem dan contact op met Gertie de Veen, directeur, g.deveen@voormantelzorgers.nl  of bel 043-3215046.

Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties