Werk&Mantelzorg

Stiching Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 mei 2011

Bij stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente heeft 131 medewerkers in dienst en telt 13 vestigingen. Al deze vestigingen zijn bezig met het thema werk en mantelzorg. De hoofdvestiging is het bestuursbureau.

Acties die Stichting OPO Hof van Twente uitvoert om medewerkers bewust te maken van het thema:

 • Tijdens het directeurenoverleg van de OPO hebben de directeuren voor het eerst kennis gemaakt met het thema werk en mantelzorg en de zakelijke betekenis hiervan.
 • Er is een vervolgbijeenkomst gepland voor het thema tijdens het directeurenoverleg. De insteek was om bewustwording en afspraken over het thema uit te rollen binnen de organisatie.  Doel hiervan: draagvlak creëren op management niveau.
 • Op 12 locaties zijn teampresentaties door leidinggevenden gegeven met als doel bewustwording voor het thema te creëren.
 • We hebben een nulmeting gehouden onder alle werknemers.
 • De resultaten van de nulmeting zijn gepresenteerd aan de centrale directie.
 • De aanbevelingen en adviezen voeren we nu uit.


Stichting OPO Hof van Twente zet de volgende stappen om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De Stichting heeft een mantelzorgdefinitie gemaakt voor de organisatie. De Stichting wil door het gebruiken van een definitie een aantal richtlijnen vastleggen. Dit wordt gezien als een kader waarvan de organisatie, afhankelijk van de situatie, vanaf kan wijken. De Stichting hanteert voor het begrip ‘mantelzorg’ de volgende definitie: ‘Wanneer een werknemer langdurig en intensief onbetaald zorg verleent binnen het gezin, is er sprake van mantelzorg.’
 • Functioneringscyclus: Tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken komt de werk/privé balans van de medewerker aan de orde.
 • Leidinggevenden maken de in het CAO vastgelegde regelingen tijdens een gesprek met de mantelzorger actief bespreekbaar. Daarnaast is er op de afdeling P&O informatie beschikbaar over de regelingen. Na toestemming van de leidinggevende mag de mantelzorger gebruik maken van een van bovenstaande regelingen.
 • De mogelijkheid om thuis te werken (indien functie en de aard van werkzaamheden dat toelaat)
 • Aanpassing functietakenpakket (tijdelijk aangepaste werkzaamheden in de niet lesgebonden uren)
 • Informatieverstrekking over ondersteuningsmogelijkheden. Medewerkers met mantelzorgtaken
 • krijgen de mogelijkheid om naar een mantelzorgspreekuur toe te gaan. Zij worden
 • doorverwezen naar het Steunpunt Informele Zorg Twente.
 • Informatiemapje bij de afdeling P&O met informatiemateriaal rondom het thema mantelzorg en arbeid.
 • Alle lokatiedirecteuren ontvangen de nieuwsbrief van zowel het landelijk bureau Werk&mantelzorg als ook de nieuwsbrief van het lokale Steunpunt Mantelzorg. Zo blijven ze op de hoogte van nieuws rondom het thema en de ontwikkelingen.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Hebt u vragen over de aanpak van Stichting OPO Hof van Twente? Neem dan contact op met Andrea Wigman, Locatiedirecteur. Telefoon: 0547-273855.

Website Stichting OPO Hof van Twente

Stiching Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties