Werk&Mantelzorg

Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk en Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 juli 2017

Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg helpt inwoners om (weer) voor zichzelf te zorgen; ook als er veel van hen wordt gevraagd en juist als het even niet mee zit. Iedere inwoner kan zonder indicatie en kosteloos terecht voor hulp en ondersteuning. Er werken circa 65 medewerkers.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen (van zwangerschap tot 18-23 jaar). Zo geven we informatie en advies, verzorgen we themabijeenkomsten en workshops en bieden we persoonlijke ondersteuning. Er werken circa 100 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Gesprekken gevoerd tussen leidinggevende en medewerkers waarin gezocht wordt naar maatwerk oplossingen voor mantelzorgers.
 • Mantelzorgvriendelijk beleid ontwikkeld waarin veel mogelijkheden staan opgenomen om mantelzorgtaken met werk te kunnen (blijven) combineren.
 • Berichten op intranet geplaats waarin het beleid wordt gepubliceerd.
 • Informatie gedeeld tijdens medewerkersdagen.
 • Brochures over mantelzorg verspreid.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema is besproken in het Management Team.
 • Het thema wordt besproken in het functioneringsgesprek.
 • Het thema wordt besproken in het teamoverleg.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • De leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • De organisatieregeling flexibele arbeidstijden biedt de mogelijkheid om de arbeidstijden aan te passen wanneer dit nodig blijkt voor het uitvoeren van mantelzorgtaken.
 • Er bestaat een mogelijkheid om extra verlof te kopen via het Individueel KeuzeBudget (cao Welzijn) waarmee extra vrij genomen kan worden om tijd voor zichzelf te hebben naast de mantelzorgtaken of om (extra) mantelzorgtaken te kunnen doen.
 • Er kan kortdurend of langdurend zorgverlof opgenomen worden.
 • Er bestaat een mogelijkheid om onbetaald verlof op te nemen, om tijdelijk minder te werken om mantelzorgtaken te kunnen uitvoeren.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De organisatie heeft mantelzorgvriendelijk beleid ontwikkeld en gepubliceerd.
 • De organisatie maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend is dat hij/zij mantelzorgtaken heeft of gaat krijgen. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks wordt er organisatiebreed aandacht besteed aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november).

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met: Michiel Bartholomeus, P&O adviseur, mail:m.bartholomeus@amwml.nl of bel: 088-6560600.

het persbericht over het verkrijgen van de Erkenning

Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

Samen van waarde (digitaal communicatieplatform) 

Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk en Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties