Werk&Mantelzorg

Stichting Kunstmin

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 19 juni 2017

Stichting Kunstmin organiseert, produceert culturele, kunstzinnige en educatieve projecten voor alle inwoners van de gemeente Dordrecht en omstreken. Wij willen iedereen in de stad en regio een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod van podiumkunsten bieden. Onze programma’s zijn te zien in de Grote Zaal en de Kleine Zaal van Schouwburg Kunstmin. En ook in de theaterzalen Ketel 1 en Machine 3 in het Energiehuis in Dordrecht. Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan het culturele en maatschappelijke leven in stad en regio. Er werken 30 mensen vast bij Kunstmin en daarnaast nog veel mensen in flexibele verbanden.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Verschillende MT-leden hebben theaterproductie ‘De Mantelzorgmonologen’ gezien.
 • Presentatie aan MT over kader, oplossingen, nut en noodzaak van faciliteren werk en mantelzorg.
 • MT-leden hebben thema besproken met de medewerkers in de teams waar zij leiding aan geven.
 • In personeelshandboek is informatie opgenomen m.b.t. dit thema.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken in het functioneringsgesprek.
 • Thema wordt besproken in het teamoverleg /afdelingsoverleg.
 • Thema wordt besproken in het MT.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie.
 • Opnemen van zorgverlof.
 • Tijdelijk minder werken.
 • Thuiswerken.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Leidinggevenden gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Het thema wordt onderdeel van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers – nog in opzet.
 • Het personeelshandboek is aangepast door een passage over mantelzorg op te nemen.
 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met: Marjolijn Hillen-Dam, Manager Financien & Organisatie, mail:marjolijn@kunstmin.nl.

Stichting Kunstmin is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties