Werk&Mantelzorg

Stichting MeanderOmnium

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2016

MeanderOmnium zet zich in voor het welzijn van inwoners in de gemeente Zeist. Wij leveren een actieve bijdrage aan de verbetering van de woon- en leefomgeving. En wij bieden tal van diensten en activiteiten aan voor jeugd, jongeren, volwassenen, ouderen en gehandicapten.  Bij MeanderOmnium werken ruim 100 beroepskrachten bij 15 vestigingen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nul-meting naar beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer uitgevoerd oktober 2015.
 • Berichten op intranet (Sharepoint) over beleid, regelingen en faciliteiten en in nieuwsbrieven van ons eigen Steunpunt Mantelzorg op de website over waar men terecht kan voor meer informatie.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken in het functionerings-/jaargesprek.
 • Vanuit ons eigen Steunpunt Mantelzorg is het een regelmatig terugkerend onderwerp waar medewerkers in relatie tot de doelgroep aandacht voor hebben, maar zich daardoor ook bewust zijn van hun eigen (privé) situatie.
 • Het onderwerp is uitvoerig besproken in het MT en met de ondernemingsraad. Richting de beroepskrachten wordt het bespreken van het onderwerp geborgd in de individuele jaargesprekken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen tijdens het gesprek dat minimaal twee keer per jaar plaatsvindt in het kader van de flexibele arbeidsvoorwaarden uit de CAO W&MD (Individueel keuzebudget en loopbaanbudget/vitaliteitsuren).
 • Flexibele werktijden en/of tijdelijk minder werken mogelijk in overleg met leidinggevende en directe (buurt-)teamcollega’s.
  Er bestaat een thuiswerk mogelijkheid voor alle medewerkers.
 • Werkzaamheden die digitaal uit te voeren zijn, kunnen thuis gedaan worden. Afhankelijk van het takenpakket zetten we deze optie in.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • In het functioneringsbeleid is een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen.
 • In het format jaargesprekken is mantelzorg als vast item opgenomen. Dit format wordt aansluitend aan de nieuwe CAO W&MD in de komende maanden verder ontwikkeld voor 2017.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg vanuit het Steunpunt Mantelzorg.
Stichting MeanderOmnium is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties