Werk&Mantelzorg

Stichting Pulse

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 2 mei 2016

Wonen in een wijk waarin je je thuis en veilig voelt. Gekend en gezien worden. Meedoen en je bijdrage leveren. Zelfredzaamheid en prettig in je eigen huis wonen. Daar zet Stichting Pulse zich voor in. Stichting Pulse heeft 10 vestigingen, waar in totaal 44 mensen en 13 stagiaires werken.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Het thema werk en mantelzorg is besproken op een personeelsbijeenkomst
 • Er is aandacht aan besteed in de nieuwsbrief Mantelzorg
 • Er zijn brochures verspreid
 • Er zijn posters opgehangen op alle vestigingen
 • De mogelijkheden zijn vermeld in het arbeidsreglement

Steunpunten Mantelzorg zijn onderdeel van onze organisatie.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorggers en collega’s?

 • Het thema wordt besproken in het functioneringsgesprek (vast punt in het format voor functioneringsgesprekken)
 • Het thema wordt besproken in het teamoverleg /afdelingsoverleg

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie
 • Inzet IKB
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De organisatie gaat met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het arbeidsreglement.
 • De leidinggevende maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Er wordt jaarlijks aandacht aan het thema besteed rondom de Dag van de Mantelzorg.
Stichting Pulse is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties