Werk-Mantelzorg

Stichting Welzijn Ouderen (SWO) Spijkenisse

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 29 augustus 2018

De SWO ziet het als haar taak om een actieve bijdrage te leveren aan de zelfstandigheid, gezondheid en het geluk van seniore inwoners in de gemeente Nissewaard. Hier dragen we aan bij middels voorlichting, advies, activiteiten, diensten en vrijwilligerswerk voor senioren en mantelzorgers. Er werken 13 betaalde medewerkers en 567 vrijwilligers bij de SWO.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek: inventarisatie wat nodig is door het bespreekbaar maken van dit onderwerp op de bila’s
 • Communicatie: interne memo met een actieve uitdraging van dit beleid richting alle betaalde medewerkers.
 • Deze communicatie is ook opgenomen in de personeelsmap voor toekomstige medewerkers.
 • In de formulieren waarmee we de jaarafspraken, voortgangsgesprekken en beoordelingen met collega’s vastleggen is het thema “specifieke afspraken mbt tot mantelzorgtaken” een vast onderdeel geworden.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Door het thema te bespreken in het teamoverleg.
 • Door het thema te bespreken tijdens de maandelijkse bila’s tussen collega’s en hun leidinggevende.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Thuiswerken
 • In overleg eigen werktijden inrichten
 • Tijdelijk minder werken
 • In overleg met leidinggevende onderzoeken welke andere mogelijkheden en/of wensen er zijn

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie? 

 • In de beleidsmap is een aparte passage opgenomen van het beleid rondom mantelzorg.
 • De memo mantelzorgondersteuning is opgenomen in de personeelsmap.
 • Het thema mantelzorg en mantelzorgspecifieke afspraken zijn onderdeel van de afsprakenformulieren en de specifieke afspraken die we aan het begin van het jaar of tijdens bila’s met elkaar maken.
 • Er wordt jaarlijks aandacht aan dit thema besteed rondom de Dag van de Mantelzorg.

SWO Spijkenisse is in het traject naar de Erkenning begeleid door MEE Plus.

Ron Janssen, directeur SWO ontvangt Erkenning van wethouder Soeterboek
Stichting Welzijn Ouderen (SWO) Spijkenisse is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties