Werk&Mantelzorg

Stichting Welzijn Veenendaal

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 juni 2013

Stichting Welzijn Veenendaal biedt hulpverlening aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op vrijwillige basis met als doel het voorkomen van overlast, vroegtijdig schooluitval, opvoedingsproblemen, taalachterstand, werkloosheid, bovenmatig drugs- en alcohol gebruik, vereenzaming, overbelasting en doelloos hangen op de bank. Het is een organisatie met 1 vestiging in Veenendaal en er werken 60 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Alle medewerkers de “ ben jij 1 van de 8” kaart gestuurd om thema in te leiden
  • Nulmeting door houden onderzoek binnen de organisatie naar thema werk en mantelzorg
  • Voorlichting binnen de teams
  • Presentatie van de resultaten van de nulmeting
  • Functioneringsformulier aangepast met opname thema werk en mantelzorg
  • Aanpassing personeelshandboek (in afrondende fase)
  • Publicaties in de interne nieuwsbrief

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • in het personeelshandboek hebben wij een onderdeel mantelzorg opgenomen met daarin een aantal regelingen waarvan in overleg met de leidinggevende gebruik gemaakt kan worden
  • wij maken mantelzorg bespreekbaar in functioneringsgesprekken en werkbesprekingen
  • Dag van de Mantelzorg (wordt door ons georganiseerd) ook intern als werkgever vormgeven

 

Heeft u vragen over de aanpak van Stichting Welzijn Veenendaal, neem dan contact op met Yvonne Uleman, projectleider Werk en Mantelzorg, email: Y.Uleman@welzijnveenendaal.nl

website welzijn veenendaal

Stichting Welzijn Veenendaal is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties