Werk&Mantelzorg

Stichting Zorgcentrum Oranjehof

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 21 april 2017

Stichting Zorgcentrum Oranjehof is actief op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Stichting Zorgcentrum Oranjehof biedt vanuit een christelijke visie dagbesteding, begeleiding en verzorging voor kwetsbare doelgroepen, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Bij Oranjehof werken 40 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er zijn en worden info-bijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers waarbij ook de collega’s betrokken worden, o.a. omgaan met stress.
 • Er is aandacht voor de medewerker die mantelzorger is;  de collega’s worden op de hoogte gesteld, waardoor er veel meeleven is met elkaar:
  – Via het logboek / Oranjehof in personeelskamer en/of de App Oranjehof voor personeel
  – Hierin wordt de zorg van medewerkers in de thuissituatie gemeld. Uiteraard na overleg en goedvinden van de desbetreffende medewerker.
 • Er is  maandelijks een maaltijd voor mantelzorgers van onze bezoekers; daarbij worden ook de collega’s met mantelzorgtaken uitgenodigd.
 • De flyers “Do something different” zijn verspreid en opgehangen in Oranjehof: flyer

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Mantelzorg is een agendapunt op groot teamoverleg met alle collega’s.
 • Mantelzorg is in Oranjehof vast agendapunt in het functioneringsgesprek.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Met collega’s, waar extra zorg is, is overleg hoe organisatie in deze kan ondersteunen.
 • Leidinggevende + mantelzorger zoeken naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden
 • Thuis werken, als dit kan
 • Verlof sparen
 • Kortdurend en langdurig zorgverlof

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Indien nodig verwijzing naar het steunpunt.
Stichting Zorgcentrum Oranjehof is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties