Werk&Mantelzorg

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 3 juni 2009

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe biedt zorg-, woon- en welzijnsdiensten in Harderwijk, Ermelo en Putten. Er werken meer dan 1200 medewerkers en 500 vrijwilligers.

Zorggroep Noordwest-Veluwe heeft een het onderzoek gedaan om de huidige situatie rondom werk en mantelzorg in beeld te brengen. Deze resultaten zijn uitgediept tijdens een lunchbijeenkomst met mantelzorgers en een bijeenkomst met leidinggevenden. Op basis van de resultaten formuleert de stichting interventies rondom roostering, flexibiliteit en bewustwording. Daarnaast wordt onderzocht hoe intensiever kan worden samengewerkt met het lokale steunpunt.

Jos Groen is personeelsadviseur en kartrekker van het project mantelzorg dat bij Zorggroep Noordwest-Veluwe onderdeel is van levensfasebewust personeelsbeleid. Zij beantwoordt een aantal vragen.

Waarom is het een belangrijk onderwerp voor de organisatie?

‘Binnen onze Zorggroep zijn er vermoedelijk 150 mantelzorgers. Dit aantal zal gaan groeien, omdat werknemers meer en langer doorwerken om de vergrijzing op te vangen. We willen voorkomen dat mantelzorgers ziek worden of hun baan bij ons opzeggen, omdat de combinatie van werk en mantelzorg te zwaar is. Dit terwijl veel mantelzorgers werk als zeer waardevol beschouwen, zowel als bron van inkomsten als afleiding van de vaak intensieve zorg.’

Wat willen jullie bereiken?

‘We willen de mantelzorgers en hun behoeften m.b.t. de werksituatie in beeld hebben en er moet voldoende aandacht zijn voor mantelzorgers. Leidinggevenden en medewerkers houden dan rekening met de belasting van mantelzorgers. We hebben daarom een plan van aanpak gemaakt en zijn van start gegaan met de uitvoering hiervan.’

Wat zijn tot nu toe de ervaringen met het onderwerp?

‘De ervaringen die we met mantelzorgers hebben zijn incidenteel en hebben meestal betrekking op het verzorgen van een zeer ernstige ziek partner, kind of inwonende ouder. Hiervoor biedt de CAO uitkomst d.m.v. een ruime regeling voor langdurend zorgverlof. In de zorgfocus, de nieuwsbrief van de zorggroep, wordt in de maand december voor het eerst zorggroep breed aandacht besteed aan mantelzorgers.’

Heeft u vragen over de aanpak van Zorggroep Noordwest-Veluwe, neem dan contact op met:
Jos Groen-Nieuwenhuizen, personeelsadviseur
Telefoonnummer: 0341 – 56 77 63

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties