Swon het Seniorennetwerk

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 14 mei 2012

Speech ter felicitatie met Erkenning door consultant Birgit van der Meulen, 14 mei 2012:

Ik heb een brede interne oriëntatie gezien…gesprekken met de OR, gesprekken met mantelzorgende medewerkers over hoe zij het mantelzorgvriendelijk klimaat van SWON ervaren. Uitleg tijdens teammeetings. De voor- en nadelen van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid werden op een rijtje gezet. Ik zag niet alleen resultaatgerichtheid, maar ook een gedegen aanpak!

Uit het onderzoek dat binnen SWON gehouden is, bleek dat er intern veel begrip is voor het thema mantelzorg. Ook bleek dat er toereikende verlofregelingen zijn. Wat meer aandacht kan gebruiken is de bekendheid van het thema. Wat is mantelzorg? Hoe kun je het bespreekbaar houden? Wat heeft het thema nodig?

Als oplossingsrichting werd een protocol ontwikkeld, waarin is vastgelegd:

 • hoe het thema bespreekbaar kan worden gemaakt
 • welke verlofregelingen er zijn
 • hoe maatwerkoplossingen kunnen worden vormgegeven

Een mooie leidraad in onze ogen, waarmee tegelijkertijd voor borging wordt gezorgd.

Daarnaast besteedt SWON aandacht aan het thema op de dag van de mantelzorg elke 10 november, en regelmatig via het eigen Intranet.

Vanuit haar rol als coördinatiepunt mantelzorgondersteuning heeft SWON naast haar interne activiteiten ook een externe voorbeeldfunctie richting andere bedrijven. Zo binnen zo buiten. Een mooi uitgangspunt!

 • Laat deze Erkenning een bevestiging zijn dat het thema werk en mantelzorg intern op de kaart dient te blijven staan.
 • Dat werknemers van SWON zich uitgenodigd blijven voelen om hun mantelzorgsituatie bij hun leidinggevende bespreekbaar te maken.
 • Dat leidinggevenden zich uitgenodigd blijven voelen om hun ogen en oren open te houden, alert te zijn op potentiële mantelzorgsituaties.
 • En dat beide ‘partijen’ elkaar kunnen vinden als het gaat om oplossingsrichtingen die zowel voor de werknemer als de werkgever passend zijn.  Zowel regelingen als maatwerk.
 • Om schuldgevoel richting collega’s te voorkomen.
 • Om de combinatie werk en zorg te faciliteren.
 • Om welzijn te bevorderen.
 • Om een goed werkgever te zijn.
 • Om een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven te hebben.
 • Gedeelde verantwoordelijkheid is gedeelde ‘last’. Want dat kan een mantelzorgsituatie wel degelijk zijn.

Proficiat!

Swon het Seniorennetwerk is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties