Werk&Mantelzorg

Takeda

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 28 november 2017

Takeda is een innovatieve firma, die erop gericht is producten in optimale samenwerking met de health care professional in te zetten voor een betere gezondheid en daarmee mooiere toekomst van de patiënt. Takeda Nederland heeft zich gespecialiseerd in geneesmiddelen voor de behandeling van oncologische en hematologische aandoeningen, botontkalking, doorbraakpijn bij kanker, inflammatoire darmziekten, cardiovasculaire aandoeningen en weefselherstel bij operaties. Er werken 70 mensen bij Takeda.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 •  Het thema werk en mantelzorg is geïntroduceerd tijden een personeelsbijeenkomst. Hierop kwamen positieve reacties.
 • Met de 0-meting van Werk&Mantelzorg onder medewerkers en leidinggevenden is inzichtelijk gemaakt hoe het thema leeft in de organisatie. Er was een hoge respons van 77%. De meting gaf aanknopingspunten voor vervolgstappen.
 • Op de Dag van de Mantelzorg, 10 november, is er een bericht op intranet geplaatst met link naar “Mezzo-dag van de mantelzorg”, feedback op survey en aankondiging komende uitreiking van de erkenning.
 • Tijdens de uitreiking van de erkenning zijn medewerkers met elkaar in gesprek gegaan. Dit in een uitnodigende en informele omgeving, namelijk de campagnebus van Werk&Mantelzorg Buzz-on-tour.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 •  Opgenomen in de workshops mbt overgang van traditionele HR-cyclus gesprekken naar Quality Conversations met als doel frequenter in gesprek te zijn met medewerkers over meer dan alleen zakelijk functioneren.
 • Tekst op MyTakeda met betrekking tot de visie van Takeda op Mantelzorg en link naar M-power toolbox op www.mantelzorgpower.nl.
 • Zonodig casuïstiek-bespreking om consistentie onder managers in benadering mantelzorgvraagstukken te bevorderen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Inzichtelijk zijn relevante wet- regelgeving en overige mogelijkheden bij Takeda.
 • Gestart is met Individueel maatwerk als onderdeel van HR-cyclus.  Leidinggevende en mantelzorger zoeken daarbij naar een maatwerkoplossing.
 • Tijdelijk minder werken.
 • Flexibele start- en eindtijden van de werkdag.
 • Thuiswerken.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 •  Jaarlijks zal op de dag van de mantelzorg aandacht worden gegeven aan werk en mantelzorg. Mantelzorgers ontvangen dan bovendien een aardigheidje.
 • Informatie voor medewerkers is opgenomen in handboek personeelsbeleid en intranet: tekst op MyTakeda mbt visie Takeda op Mantelzorg en link naar M-power toolbox op www.mantelzorgpower.nl.
 • Zorg voor anderen is een standaard onderwerp tijdens de jaarlijkse beoordelingsronde.

Voor meer informatie over de aanpak van Takeda kunt u contact opnemen met Jan Anne van Dijk, ja.vandijk@werkenmantelzorg.nl

www.takeda.com

Takeda is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties