Werk&Mantelzorg

Zorg van de Zaak Netwerk (voorheen Tinguely Netwerk)

Ambassadeur sinds 20 mei 2010
Erkend mantelzorgvriendelijk sinds 26 mei 2011

Na een jaar van landelijk ambassadeursschap nam directeur John van Hoof, op 26 mei 2011 de Erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk” in ontvangst. Zorg van de Zaak Netwerk, een grote speler op het gebied van arbodienstverlening, is het afgelopen jaar druk aan de slag geweest om mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te implementeren. Zorg van de Zaak Netwerk ondersteunt haar mantelzorgers door flexibel om te gaan met werktijden en thuiswerken mogelijk te maken. Hierbij gaan ze uit van de gedachte dat als de werkgever zorgt voor zijn werknemers, de werknemers ook zorgen voor de zaak.

Concrete acties
Zorg van de Zaak Netwerk heeft onder andere de mantelzorgscan (digitaal onderzoek van Werk&Mantelzorg) uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 1 op de 7 medewerkers van Zorg van de Zaak Netwerk mantelzorg verleent.  Maar er zijn ook workshops met leidinggevenden gehouden en er zijn posters ontwikkeld waarop ‘eigen’ mantelzorgende medewerkers vertellen wat mantelzorg inhoudt. Er is ook een klankbordgroep van werkende mantelzorgers opgericht, die elk half jaar bij elkaar komt en kijkt hoe de organisatie met het thema aan de slag is en blijft.

Werkende mantelzorger aan het woord
Tijdens de feestelijke uitreiking vertelde één van de medewerkers wat het voor hem heeft betekend toen hij tijdens het invullen van de mantelzorgscan ontdekte dat hij mantelzorger was. Jarenlang was het niet gemakkelijk om werk en de zorg voor zijn zieke vrouw te combineren. Steeds in een spagaat tussen werk en thuis, in zijn eentje op zoek naar (korte termijn) oplossingen die helaas niet altijd de juiste of afdoende waren. Na het besef van zijn ‘mantelzorger-zijn’, is hij een gesprek met zijn leidinggevende en HR aangegaan. In onderling overleg is gezocht naar maatwerkoplossingen. Met succes. Sindsdien heeft hij geen dag meer hoeven te verzuimen, heeft hij een goede werk -privé balans en doet hij met veel plezier zijn werk, naast de verantwoordelijkheid voor de verzorging van zijn vrouw. Een prachtig voorbeeld van hoe bewustzijn over het thema mantelzorg, in combinatie met de dialoog en gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer, voor iedereen een win-win situatie kan betekenen!

Heeft u vragen over de aanpak van Zorg van de Zaak Netwerk, neem dan contact op met:
Peter Lijster, Arbeids- en organisatiedeskundige, tel: 030 212 38 90.

Zorg van de Zaak Netwerk (voorheen Tinguely Netwerk) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties