Werk-Mantelzorg

Tuincentrum Leurs

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 8 november 2019

Tuincentrum Leurs is een tuincentrum waar een familiegevoel en een heerlijk dagje uit centraal staan. De visie ‘wij creëren geluksmomentjes’ en gastbeleving staan dan ook hoog in het vaandel bij onze gasten en onze 300 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We hebben persoonlijke gesprekken gevoerd met medewerkers waarvan wij weten dat zij mantelzorger zijn.
 • We bieden hen diverse mogelijkheden en hulp met inroostering.
 • We denken mee in oplossingen voor de medewerker.
 • We hebben het thema opgenomen in ons huisreglement.
 • We hebben aandacht aan het thema geschonken in ons infobulletin (digitale nieuwsbrief voor medewerkers).
 • We hebben de flyer ‘werk en mantel’ digitaal beschikbaar gesteld aan onze medewerkers.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

 • In persoonlijke gesprekken en het creëren van “koffiemomentjes” met de betreffende collega’s.
 • Door alles bespreekbaar te maken.
 • Door het thema op te  nemen in ons huisreglement.
 • Door er aandacht aan te besteden in ons infobulletin.
 • Door de flyer ‘werk en mantel’ digitaal beschikbaar te stellen voor onze medewerkers.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Planningen aanpassen op privé situatie.
 • Mogelijkheid van zorgverlof en calamiteitenverlof.
 • Flexibel werken en indien gewenst ‘tijdelijke’ aanpassing van de contracturen.

Mantelzorg is altijd maatwerk, dus leidinggevende en medewerkers zoeken samen naar een oplossing.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Door het thema op te nemen in ons huisreglement.
 • Door er aandacht aan te besteden in ons infobulletin.
 • Door de flyer ‘werk en mantel’ digitaal beschikbaar te stellen voor onze medewerkers.
 • Door aandacht te besteden aan het verkrijgen van de Erkenning.
 • Door jaarlijks aandacht aan het thema te geven rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november).
Tuincentrum Leurs is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties