Werk&Mantelzorg

Van de Graft Accountants B.V.

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 13 december 2011

Bij Van de Graft Accountants is het ziekteverzuim fors gedaald na het project Werk en Mantelzorg. ‘Medewerkers zitten beter in hun vel en presteren beter’. Er zijn 55 medewerkers bij ons in dienst.

Om medewerkers bewust te maken van het thema zijn de volgende concrete acties uitgevoerd:

  • Er is een onderzoek/nul-meting gedaan.
  • Berichten op intranet gezet.
  • Inventarisatie gedaan en het is besproken tijdens functioneringsgesprekken.
  • Zorgmakelaar ingeschakeld.

 

Concrete stappen die gezet zijn om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Het Handboek arbeidsvoorwaarden is gewijzigd en er is een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen.
  • Jaarlijks staat het op de agenda om te bespreken bij de functioneringsgesprekken.
  • Als zich een mantelzorg situatie voordoet wordt er zo snel mogelijk een oplossing gezocht en indien gewenst wordt een zorgmakelaar ingeschakeld.

Heeft u vragen over de aanpak van Van de Graft Accountants? Neem dan contact op metA.J.J.Verbakel, directeur of bel naar: 0492-46 22 06

Van de Graft Accountants B.V. is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties