Werk&Mantelzorg

Verpleeghuis De Hanepraij Zorgpartners Midden-Holland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 15 januari 2019

Verpleeghuis voor intensieve verpleeghuiszorg met 230 bewoners voor psychogeriatrie, NAH/psychiatrie, somatiek, crisis opname en terminale zorg. Wij ondersteunen mensen vanuit een individuele benadering, ze hun eigen leven kunnen leiden en welbevinden voor op staat. Er werken 380 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nul-meting onder medewerkers m.b.t. dit thema.
 • Artikel in nieuwsbrief voor medewerkers.
 • Op agenda gezet bij de ondernemingsraad.
 • Een magazine uitgebracht met informatie m.b.t. wet en -regelgeving/mogelijkheden omwerk en mantelzorg te combineren.
 • Dit magazine “gelanceerd” op de Dag van de Mantelzorg d.m.v. een feestelijke overhandiging van eerste exemplaren aan de mantelzorgende medewerkers die hun verhaal hebben verteld in het magazine.
 • Dit op onze Facebook-pagina gezet. www.facebook.com/dehanepraij.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema is onderdeel van functioneringsgesprekken.
 • Thema is terugkerend onderdeel geworden van werkoverleggen.
 • Coach-op-de-werkvloer biedt ondersteuning in individuele gesprekken.
 • In januari 2019 workshop verzorgd door coach op de werkvloer en coördinator mantelzorg m.b.t. werk en privébalans.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

De 4 afdelingshoofden van De Hanepraij maken ruimte en tijd voor overleg om er met elkaar uit te komen en naar oplossingen te zoeken. Voorbeelden van persoonlijke oplossingen die zijn geboden:

 • Medewerker wordt in staat om dagelijks met familielid naar ziekenhuis/ behandeling te gaan.
 • Medewerker krijgt de ruimte om diensten in het rooster te ruilen/ aan te passen.
 • Medewerker heeft tijdelijk ontheffing van aandachtsveld-taken. Collega’s zijn bereid hierin flexibel mee te werken.
 • Medewerker heeft 2 roostervrije vaste dagen per week in verband met zorg voor ziek familielid. Planners en collega’s zijn bereidt hier rekening mee te houden.
 • Medewerker krijgt gelegenheid om met partner mee te gaan naar ziekenhuis bij belangrijke uitslagen/onderzoeken. Medewerkers nemen vaak ook zelf initiatief tot ruilen zodat dit kan.
 • In laatste levensfase van ouder/partner wordt in overleg gekeken hoe werktijden aangepast kunnen worden of medewerker niet hoeft te werken.
 • Afspraken over verlof/ bijzonder verlof/ calamiteitenverlof worden afhankelijk van situatie medewerker in overleg gemaakt. Dit geldt ook in geval van ernstige ziekte van familielid.
 • Medewerker geeft aan in een bepaalde periode echt niet extra te kunnen werken i.v.m. mantelzorg. In die periode wordt er dan ook geen beroep gedaan op die medewerker om in te springen bij bijv. ziekte van collega’s.
 • Medewerkers worden attent gemaakt op mogelijkheden in de cao en dat ze aan de bel moeten trekken op het moment dat ze iets nodig denken te hebben. Vaak werkt dit geruststellend en komt ook voor dat het helemaal niet nodig blijkt.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Thema is opgenomen in het jaarplan van De Hanepraij.
 • Thema is onderdeel van functioneringsgesprekken.
 • Thema is terugkerend onderdeel geworden van werkoverleggen.
 • Er is jaarlijks aandacht voor dit thema op de Dag van de Mantelzorg.

Voor meer informatie over de aanpak van verpleeghuis De Hanepraij kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl.

Verpleeghuis De Hanepraij Zorgpartners Midden-Holland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties