Werk&Mantelzorg

Visscher Autobedrijven

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: mei 2015

Visscher Autobedrijven is officieel dealer van de automerken Peugeot en Citroën in midden-Nederland met vestigingen in Culemborg en Gorinchem. Daarnaast heeft zij een servicebedrijf in Leerdam en een autoschadebedrijf in Buurmalsen. Bij de 4 vestigingen werken gezamenlijk 100 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Directie en PZ hebben een informatieavond bijgewoond over MVP (maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid).
  • Mantelzorg wordt expliciet besproken bij het onderwerp balans tussen werk en privé tijdens teamoverleggen.
  • Het thema wordt ook in de plaatselijke ondernemersvereniging expliciet ingebracht.
  • Aan het verkrijgen van de Erkenning wordt ook intern aandacht besteed.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

In onze organisatie heerst een open cultuur met veel aandacht voor privé situaties.
De directeur heeft als motto:
Thuis tevreden -> medewerker tevreden -> klant tevreden -> directeur tevreden!

Verder:

  • Balans tussen werk en privé wordt tijdens teamoverleggen besproken, met expliciete aandacht voor eventuele mantelzorgtaken.
  • De directeur heeft zeer persoonlijk open contact met de medewerkers. Hij zoekt mensen bewust proactief op, zowel op de werkvloer als soms ook aan huis bij belangrijke privégebeurtenissen (geboorte,ziekte, rouw e.d.). Daardoor kan hij behoefte van mantelzorgers signaleren en daarop ingaan voordat mensen te lang doorgaan en overbelast raken.
  • We hebben een platte organisatie, direct informeel contact van de directeur met alle personeelsleden. Ook andere leden van het management worden aangespoord om het gesprek met medewerkers aan te gaan en alert te blijven op signalen die kunnen duiden op eventuele overbelasting door bijvoorbeeld te veel zorgtaken.
  • Jaarlijkse informele bijeenkomst voor personeel met partners en kinderen, waardoor mensen elkaars privésituatie beter kennen, er makkelijker over praten en elkaar helpen.
  • Directeur geeft zelf het goede voorbeeld om persoonlijke of moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

In onze organisatie zijn diverse mantelzorgers, waar o.a. de volgende maatwerkoplossingen voor zijn.
• Werkuren flexibel inzetten: bijvoorbeeld over minder of meer dagen verdelen als dat wenselijk is,
• Flexibele werktijden: vroeger/later starten of stoppen met werken.
• Afspraken over zorgverlof maken.
• Aangepaste werktijden, werkdruk verlagen, taken aanpassen, thuiswerken.
• Tijdelijk ruilen van functie met collega.

Zowel de mantelzorgers als de  maatwerkoplossingen voor hen zijn bij het personeel bekend.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

In onze organisatie is al jaren aandacht voor de balans werk-privé en dat staat hoog in ons vaandel. Door het goede persoonlijke contact zijn de mantelzorgers goed in beeld en door de open dialoog blijft het ook onder de aandacht van directie en medewerkers.
• Naar aanleiding van de erkenning wordt intern nog extra aandacht besteed, ook met bericht en filmpje op internet.
• Voor nieuwe medewerkers wordt het thema opgenomen in het introductieprogramma.
• Bij de HR-medewerker zijn nu meer maatwerkoplossingen bekend die ingezet kunnen worden.
• Mantelzorg is een vast onderdeel van de jaargesprekken, maar ook tijdens teamoverleggen.
• Het onderwerp mantelzorg wordt ook opgenomen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek van het bedrijf.

 

Heeft u vragen over de aanpak van Autobedrijven Visscher, neem dan contact op met Henk Visscher, directeur/eigenaar, tel:0345-545500.

.

Artikel over sociaal beleid bij Visscher Autobedrijven

Visscher Autobedrijven is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties