Werk&Mantelzorg

Waterschap De Dommel

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 februari 2016

Waterschap De Dommel is dé waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken ze aan droge voeten, voldoende en schoon water. Ze dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers. Waterschap De Dommel telt 1 hoofdvestiging en 5 steunpunten. Er werken in totaal 400 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • In samenwerking met de ANBO en de provincie Noord-Brabant is er een onderzoek gehouden(nulmeting) van de stichting Werk&Mantelzorg naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer.
 • Naast de uitkomsten van het onderzoek worden ook de faciliteiten en regelingen die De Dommel aanbiedt in het kader van mantelzorg gecommuniceerd aan de medewerkers via een intranetbericht.
 • Via een bericht op het intranet en via een aantal nieuwsbrieven gaan we medewerkers bewust maken van het thema. Daarnaast gaat ons proces ook langs bij de medewerkers, procesmanagers en het management om hen meer te vertellen over onze nieuwe gesprekscyclus waar mantelzorg i.r.t balans tussen werk en privé als onderwerp is opgenomen.
 • Het management zal voorzien worden van een overzicht met daarop de faciliteiten en regelingen die De Dommel aanbiedt. Deze zullen ook 1 op 1 doorgenomen worden door onze HR-medewerkers met de betreffende managers. Zodat de manager zelf beter bekend raakt met de mogelijkheden en hierin ook de medewerkers kan faciliteren.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Mantelzorg wordt besproken in de welzijnsgesprekken tussen medewerker en leidinggevende. Vanuit het gesprek kan de medewerker afspraken maken met de manager waarbij gebruik kan worden gemaakt van onze uitgebreide mogelijkheden. Dit is altijd maatwerk.
 • Binnen De Dommel kennen we dubbel leiderschap. Zo is de procesmanager verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de medewerkers en het behalen van resultaten. De zogenaamde HR-managers kennen een focus op het welzijn van de medewerkers. Zij voeren met hen dus ook de zogenaamde welzijnsgesprekken. Door hier bewust een opsplitsing in te maken hopen we te waarborgen dat er voldoende aandacht is voor de individuele medewerker (en zo dus ook voor zijn of haar mantelzorgtaken).

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en medewerker zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Mogelijkheden binnen de organisatie die zijn gecommuniceerd:

– Kortdurend zorgverlof
– Langdurend of palliatief verlof
– Calamiteitenverlof
– Parttime werken
– Flexibele werktijden/ zelfroostering
– (Tijdelijk) minder werken
– (Tijdelijk) minder taken / verantwoordelijkheden
– Thuiswerken
– Verlofsparen / persoonlijk levensfasebudget

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De leidinggevenden gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Mantelzorg is expliciet opgenomen als thema in de gesprekscyclus en wordt bespreekbaar tijdens de welzijnsgesprekken die leidinggevenden en medewerkers samen voeren.
 • We onderzoeken extra mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen (bijvoorbeeld door soms zorg in te kopen om mantelzorgers te ontlasten).
Waterschap De Dommel is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties