Werk&Mantelzorg

Welzijn Bommelerwaard

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 17 november 2015

Welzijn Bommelerwaard streeft ernaar om op professionele wijze het welzijn van de bewoners in de Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel te bevorderen. In het bijzonder door ondersteuning van ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers. Er werken 12 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is onderzoek gedaan naar het aantal en de ervaringen van mantelzorgers binnen de eigen organisatie.
 • Regelingen die verband houden met werkende mantelzorgers en die wij vanuit SWB belangrijk vinden, zijn vastgelegd.
 • Het thema is bekend gemaakt in nieuwsbrieven en op onze website.
 • Het thema is in het team- en bestuursoverleg besproken.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Door het mantelzorgbeleid bespreekbaar te maken. Het is een vast terugkerend onderwerp voor het jaarlijks functioneringsgesprek.
 • Medewerkers zijn op de hoogte gebracht van het mantelzorgvriendelijk beleid van SWB.
 • De uitkomsten van het onderzoek zijn bekend gemaakt en besproken met de medewerkers.
 • De website van MKS: http://www.mkbservicedesk.nl/1269/hoe-werkt-wet-arbeid-zorg.htm is onder de aandacht gebracht.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Flexibele werktijden, thuiswerken, maatjesduo’s creëren, zorgtaken regelen onder werktijd (zorgverlof) en de mogelijkheid krijgen om het werk onverwachts te onderbreken (calamiteitenverlof) alsook buitengewoon verlof.
 • Medewerkers kunnen kortdurend of langdurend zorgverlof aanvragen.
 • Er wordt door de leidinggevende samen met de mantelzorger gezocht naar maatwerkoplossingen.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er is een regeling vastgesteld waarin de mogelijkheden vanuit SWB zijn vastgelegd.
 • Het thema wordt individueel besproken met de medewerkers tijdens het functioneringsgesprek.
 • Er is jaarlijks aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

Heeft u vragen over de aanpak van Welzijn Bommelerwaard, neem dan contact op met Saskia Cornelissen, Mantelzorg consulente, tel: 0418 -634231 of 06-23476970.

Welzijn Bommelerwaard is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties