Werk&Mantelzorg

Welzijn Buren

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 november 2015

Welzijn Buren streeft ernaar om de zelf- of samenredzaamheid van een  inwoners en de leefbaarheid en sociale cohesie in de diverse dorpskernen te bevorderen. Adviespunt Neder-Betuwe maakt ook onderdeel uit van Welzijn Buren en er werken in totaal 11 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Steunpunt Mantelzorg maakt onderdeel uit van Welzijn Buren waardoor medewerkers op de hoogte zijn van wat mantelzorg inhoudt.
 • Er is veel inhoudelijke informatie over het thema aanwezig: voor externe klanten, maar ook voor de medewerkers zelf.
 • De medewerkers van de mantelzorgsteunpunten krijgen gerichte scholing over mantelzorg, via hen is deze info ook beschikbaar voor de hele organisatie.
 • Alle medewerkers zijn op de hoogte gesteld van de aanvraag van de Erkenning.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Er is veel informeel contact binnen de organisatie, bijvoorbeeld samen lunchen en andere momenten om elkaar te spreken: er wordt makkelijk over mantelzorg gepraat, ervaringen en problemen worden vaak gedeeld.
 • Bij collega’s onderling is bekend wie mantelzorgers zijn.
 • De directeur is de enige leidinggevende, ze kent de medewerkers goed, er zijn korte lijnen. Zij vraagt geregeld naar de thuissituatie als ze weet dat er iets speelt bij iemand.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Flexibel werken, eigen werk indelen, thuiswerken, het is allemaal mogelijk.
 • Er is ruimte voor maatwerkoplossingen.
 • Het is mogelijk om tijdelijk minder uren te werken.
 • Er izijn mogelijkheden voor zorgverlof.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het vragen naar de balans werk-privé en werk-mantelzorg is formeel opgenomen in gesprekscyclus; ook wordt er gevraagd naar hoeveel druk men ervaart, niet alleen in tijd, maar ook emotioneel.
 • Mantelzorg is in het personeelsbeleiddocument expliciet als thema opgenomen.
 • Momenteel  zijn er 3 à 4 mantelzorgers (met hulpbehoevende ouders) die geen speciale regelingen hebben; maar directeur gaat regelmatig ‘vinger aan de pols- gesprekken’ met ze aan om eventuele overbelasting te voorkomen.
 • Er is elk jaar aandacht voor de Dag van de Mantelzorg.

Welzijn Buren is begeleid door Spectrum Elan, een adviesorganisatie voor het brede sociale domein: www.spectrumelan.nl

Heeft u vragen over de aanpak van Welzijn Buren, neem dan contact op met Jeannette Arends, directeur, mail: jeannette@welzijnburen.nl.

Welzijn Buren is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties