Werk&Mantelzorg

Welzijn Lelystad

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 januari 2019

Welzijn Lelystad richt zich op alle inwoners van de stad en zet zich in om met elkaar de betrokkenheid van mensen met de samenleving te versterken. Welzijn Lelystad verbindt mensen met elkaar.
Mensen die een steuntje in de rug nodig hebben brengen we in contact met mensen die graag de helpende hand uitsteken. Ons doel is om de betrokkenheid tussen de inwoners onderling te versterken, waardoor er een veerkrachtige samenleving ontstaat. Een samenleving waarin iedereen meedoet. Er werken ongeveer 100 medewerkers bij Welzijn Lelystad.

Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Binnen onze organisatie hebben wij aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg.
 • Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is onderdeel van het personeelshandboek.
 • Welzijn Lelystad is initiator en medeondertekenaar van het mantelzorgconvenant in Lelystad. Hiermee willen we werkgevers bewust maken wat de combinatie werk en mantelzorg voor medewerkers voor gevolg kan hebben.
 • Op intranet worden regelmatig berichten, persberichten en artikelen over mantelzorg gedeeld.
 • Er is in 2017 aandacht geweest voor alle mantelzorgers in gemeente Lelystad op de landelijke Dag van de Mantelzorg.
 • Recent heeft een nulmeting plaatsgevonden onder alle medewerkers en stagiaires van Welzijn Lelystad. De resultaten, de highlights en de aanbevelingen zijn teruggekoppeld aan de medewerkers. Tevens is aangegeven wat de organisatie met de aanbevelingen gaat doen.
 • Er zijn informatiebijeenkomsten (personeelslunch) georganiseerd, waarbij werk en mantelzorg ook een onderwerp was.
 • De uitkomsten van de nulmeting zijn besproken in de teamvergaderingen en besproken met de Ondernemingsraad en het MT.
 • Brochures over mantelzorg zijn verspreid onder de medewerkers.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Positieve denkwijze/organisatiecultuur over het thema werk en mantelzorg.
 • Het is een MT besluit dat wij binnen de organisatie aandacht schenken aan het onderwerp.
 • Er wordt in het functioneringsgesprek specifiek aandacht besteed aan het thema mantelzorg.
 • Er wordt proactief door de leidinggevenden gesproken met medewerkers waarvan bekend is dat zij mantelzorgtaken op zich genomen hebben en gewezen op faciliteiten die Welzijn Lelystad beschikbaar heeft.
 • Thema wordt besproken in teamoverleg en MT.
 • De leidinggevenden zijn goed bekend met de regelingen die wij binnen Welzijn Lelystad beschikbaar hebben.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevenden en mantelzorgers zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Flexibele werktijden en zelf inroostering.
 • Kort en langdurig zorgverlof.
 • Tijdelijk minder werken.
 • Thuis werken.
 • Tijdelijke taken afstoten of overdragen.
 • Verlofsparen, loopbaanpotje kan omgezet worden in mantelzorgverlof.

 

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We maken de combinatie werk en mantelzorg bespreekbaar tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken.
 • Er is jaarlijks aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.
 • Het personeelshandboek is aangepast en er is een hoofdstuk mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid toegevoegd.
 • Er is een nieuw introductiebeleid ontwikkeld voor alle nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van Welzijn Lelystad waar dit thema een vast onderdeel van is. Hier wordt verteld wat onze visie hierop is en waar de medewerkers kunnen vinden wat de mogelijkheden zijn.
 • Regelingen die beschikbaar zijn onlangs weer gecommuniceerd binnen de organisatie.
 • Het Individueel Keuzebudget en het Loopbaanbudget bieden diverse mogelijkheden om tot een goede balans te komen. Deze regelingen zijn besproken in de teams en worden regelmatig op intranet gezet.
 • Naar aanleiding van de erkenning wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan het thema.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brenda Bos, Personeelsadviseur, b.bos@welzijnlelystad.nl en telefoon: 0320-707159.

www.welzijnlelystad.nl

Welzijn Lelystad is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties