Werk&Mantelzorg

Welzijn West Betuwe (Geldermalsen)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 8 oktober 2015

Welzijn West Betuwe is dé welzijnsorganisatie voor de inwoners van de gemeente Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Als brede welzijnsorganisatie zet zij zich in om de leefbaarheid voor alle inwoners te verbeteren, waarbij het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen kracht centraal staat. Zij doet dit met de inzet van 27 medewerkers en meer dan 400 vrijwilligers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Het thema mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is besproken tijdens de diverse teamoverleggen
 • Er is uitgebreid uitleg gegeven aan de mogelijke invulling hiervan, mede aan de hand van voorbeelden van collega’s

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt besproken in het functioneringsgesprek
 • Het thema wordt besproken in het teamoverleg
 • Aandacht vragen voor de mantelzorger (signaleren) en erkennen problematiek mantelzorger
 • Collega’s houden elkaar in de gaten
 • Bieden van: openheid, veiligheid, flexibiliteit en evaluatie

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende gaat  met de mantelzorger samen op zoek naar een maatwerkoplossing
 • Opnemen zorgverlof
 • Thuiswerken en/of aangepaste werktijden
 • Begrip
 • Vertrouwen
 • Biedt de keuze van inzet van collega-organisaties Steunpunten Mantelzorg

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Wij hebben mantelzorg opgenomen in het personeelsbeleid
 • Wij maken mantelzorg bespreekbaar tijdens een functioneringsgesprek
 • Wij gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of er aanpassingen nodig zijn in de combinatie en werk
 • Er is structureel contact vanuit personeelszaken
 • Er is één aanspreekpunt binnen de organisatie
 • Jaarlijks aandacht voor de Dag van de Mantelzorg wordt vast opgenomen in de jaaragenda

Welzijn West Betuwe is begeleid door Spectrum Elan, een adviesorganisatie voor het brede sociale domein: www.spectrumelan.nl

Welzijn West Betuwe (Geldermalsen) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties