Werk&Mantelzorg

Welzijn Woerden

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 26 september 2017

Movactor, Welzijn Woerden en Stadsteam Oudewater zijn de spil in toegang en uitvoering van de WMO. Deze drie zelfstandige stichtingen hebben een gezamenlijke visie op een samenleving waarin mensen een zinvol en betrokken leven leiden, waaraan iedereen bijdraagt vanuit zijn/haar eigen kracht en mogelijkheden. Bij de drie vestigingen werken gezamenlijk 75 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is onderzoek/nulmeting gedaan naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer (Oktober 2013). Uit dit onderzoek bleek dat 1 op de 7 medewerkers mantelzorgtaken uitvoert. Dit aantal is ook de laatste jaren het gemiddelde. De diverse regelingen en mogelijke maatwerkoplossingen waren minder goed bekend dan verwacht. Hiermee is de organisaties aan de slag gegaan en dit heeft geleid tot het meer bespreekbaar maken en een organisatie-mantelzorgbeleid.
 • Het thema is besproken in de OR, dan wel het personeelsoverleg van de organisaties.
 • In Woerden is een bijeenkomst  ‘mantelzorgen naast je werk’ gehouden, waaruit bleek dat medewerkers verschillend omgaan met openheid op hun werk over dit thema. Dit onderling bespreekbaar maken was al een eyeopener voor sommigen.
 • De email nieuwsbrief van het Steunpunt mantelzorg Woerden wordt ook verspreid onder de medewerkers. In deze nieuwsbrief staat informatie en tips voor de mantelzorger.
 • De medewerkers – in Woerden en Oudewater-ontvangen elk kwartaal het Magazine Mantelzorger van Mezzo met uitgebreide informatie, tips en verhalen.
 • Alle drie de organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van de dag van de mantelzorg in november. Dan wordt er binnen alle drie de organisaties zelf ook aandacht geschonken aan mantelzorg. In 2016 gebeurde dit in Woerden bijvoorbeeld door op kantoor de posters op te hangen die overal in de stad te zien waren om aandacht te vragen voor de mantelzorg(waardering) en worden medewerkers gewezen op het feit wanneer ze in aanmerking komen voor de mantelzorgwaardering. Hier is ook gebruik van gemaakt.
 • Voor alle drie de organisaties is er in 2016 een training gegeven door Mezzo voor de medewerkers over alle juridische aspecten rondom mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema is besproken in de OR en het personeelsoverleg (hele team). Het nieuwe mantelzorg beleid is besproken en men heeft de persoonlijke ervaringen en reacties van elkaar gedeeld.
 • Het thema wordt besproken in het werkoverleg (individueel). Medewerkers die mantelzorgen maken dit zelf wisselend bespreekbaar. Na de gezamenlijke bijeenkomst en doordat sommige teamleden vertellen dat ze zorgverlof hebben ingezet, is het thema toegankelijker geworden.
 • Bij de start van een nieuwe medewerker wordt het mantelzorgbeleid uitgelegd en gewezen op de nieuwsbrief en het Magazine.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • In bijvoorbeeld Oudewater wordt mantelzorg van personeel openlijk besproken in de teamvergadering en hierbij wordt er rekening gehouden met de werkverdeling.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • (Pro actieve) afspraken individuele inzetbaarheid.
 • Er wordt uitvoering gegeven aan het mantelzorgbeleid uit de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening, door medewerkers te attenderen op de zorgverlof- en calamiteiten-verlofregelingen. Deze worden steeds bekender.
 • Thuiswerken ( qua inzet en ICT) en op flexibele tijden is mogelijk.
 • Reservering van 1% van de loonsom op de begroting 2017 om in te kunnen zetten als alle reguliere opties niet voldoende zijn.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er is een mantelzorgbeleidstuk geschreven. Dit is naar elke medewerker gestuurd en besproken en straks toegankelijk in het nieuwe personeelsreglement op de server.
 • Het thema wordt besproken in het werkoverleg (individueel). Medewerkers die mantelzorgen maken dit zelf wisselend bespreekbaar. Na de gezamenlijke bijeenkomst en doordat sommige teamleden vertellen dat ze zorgverlof hebben ingezet, is het thema toegankelijker geworden.
 • Thema is besproken in de OR en het personeelsoverleg (hele team). Het nieuwe mantelzorgbeleid is besproken en men heeft de persoonlijke ervaringen en reacties van elkaar gedeeld.
 • Bij de start van een nieuwe medewerker wordt het mantelzorgbeleid uitgelegd en gewezen op de nieuwsbrief en het Magazine.
 • De leidinggevende maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens het individuele werkoverleg en indien van toepassing ook in de functioneringsgesprekken.
 • Via het Steunpunt Mantelzorg jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg (poster, verspreiden informatie wat er in dat betreffende jaar gebeurt).
 • Medewerkers bewust gemaakt van mantelzorgwaardering die nieuw is in gemeente Woerden sinds 2015.

Websitepagina’s:

www.movactor.nl , www.welzijnwoerden.nl en www.welzijnwoerden.nl/mantelzorg    en  www.stadsteamoudewater.nl

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met Dennis Duiker, bestuurder, mail: dduiker@movactor.nl.

Welzijn Woerden is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties