Werk-Mantelzorg

Werkorganisatie HLT samen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 14 februari 2019

HLTsamen is de werkorganisatie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Bestuur, directie en medewerkers zetten zich in voor de ruim 80.000 inwoners die de werkorganisatie bedient.
HLTsamen wil een duurzame werkgever zijn, die zorgt voor een vitaal werkklimaat, goed en aantrekkelijk werkgeverschap en optimale inzetbaarheid van de medewerkers. Belangrijke elementen in onze cultuur zijn het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden en persoonlijke groei, aandacht en steun voor de balans tussen werk en privé en maatschappelijke betrokkenheid. Er werken 470 mensen bij de werkorganisatie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We verstrekken informatie via intranet over mantelzorg met uitleg van regelingen. Hierbij besteden we aandacht aan het feit hoe je mantelzorg kunt combineren met je werk. De nadruk ligt op het maatwerk. Hoe is je persoonlijke situatie, welke regelingen zijn er en wat is er mogelijk binnen je werk én welke oplossing past dan het beste bij de betreffende situatie.
 • We hebben narrowcasting (informatieschermen in ieder gemeentehuis) ingezet om aandacht te vragen voor de mantelzorgers in onze organisatie.
 • Voor vragen over mantelzorg wijzen we medewerkers op websites, die informatie, tips, inspiratie en ondersteuningsmogelijkheden geven. Daarnaast wijzen we ook op de ondersteuning, die de mantelzorgadviseurs van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen bieden.
 • We hebben een interview met een mantelzorger binnen onze organisatie gehouden en geplaatst in het personeelsblad SAM@.
 • We organiseren een bijeenkomst, waarbij medewerkers met mantelzorgtaken worden uitgenodigd om tips en ervaringen uit te wisselen.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Medewerkers krijgen het vertrouwen en de ruimte om invulling te geven aan hun rol en ontwikkeling. Een open cultuur wordt gestimuleerd op basis van gelijkwaardigheid, waarin de medewerker zich veilig voelt om ook over mantelzorg te praten.
 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens resultaat- en ontwikkelgesprekken tussen leidinggevende en medewerker.
 • P-adviseurs bieden ondersteuning bij het bespreekbaar maken van mantelzorg en het vinden van oplossingen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

HLTsamen hecht belang aan een goede werk-privé balans voor iedereen. De volgende oplossingen zijn mogelijk:

 • Benutten van flexibele werktijden. We kunnen plaats- en tijdonafhankelijk werken;
 • Tijdelijk minder uren werken met mogelijkheid tot (later) inhalen van uren;
 • Verschuiven van werktijden;
 • Wisselen van werkdagen;
 • Mogelijkheid tot kortdurend en/of langdurend zorgverlof, waarbij de helft van het verlof voor rekening van de werkgever komt;
 • Thuiswerken (indien mogelijk);
 • Ander maatwerk zoals extra buitengewoon verlof (afhankelijk van de situatie).

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We informeren nieuwe medewerkers over de mogelijkheden tot flexibel werken en over de regelingen die we hebben. Daarbij leggen we ook een relatie met eventuele zorg- en mantelzorgtaken.
 • Nieuwe medewerkers krijgen een brochure mee met uitgebreide informatie uit de wet Arbeid en Zorg (WAZO) en de CAR/UWO over het combineren van werk en zorg.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken hoe werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks wordt aandacht gegeven aan het onderwerp rondom de Dag van de Mantelzorg.
Werkorganisatie HLT samen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties
De erkenning aanvragen