Werk-Mantelzorg

Willemsen- de Koning

Erkend sinds 14 september 2023

Met veel plezier en toewijding verzorgt Willemsen- de Koning al jaren de regie en uitvoering van (regio)taxi-, leerlingen- en personenvervoer voor gemeenten, provincies, bedrijven en (zorg)instellingen. Veel van de opdrachten worden via Europese aanbestedingen verworven. Bij ons is taxivervoer meer dan een rit van A naar B. Wij onderscheiden ons door vakmanschap, betrokkenheid en flexibiliteit. Bij ons staat de mens centraal bij alles wat wij doen en we voelen haarfijn onze omgeving aan. Onze lijfspreuk ‘Vervoert met zorg’ loopt als een rode draad door onze hele bedrijfsvoering.

‘Wij zijn geen taxibedrijf. Wij zijn een mensenbedrijf!’

Wij zijn een grote organisatie met meer dan 2000 medewerkers, maar daarbij allesbehalve onpersoonlijk. Wij leggen júist het accent op het menselijke aspect. Willemsen- de Koning is meer dan een vervoerder die de klant op de juiste manier naar de eindbestemming wil brengen. Bij ons draait het om de meerwaarde van persoonlijke betrokkenheid en een ambiance waarin mensen zich veilig voelen. Het veilige gevoel dat we gewend zijn bij onze eigen familie. Daarom investeren wij juist ook veel in onze mensen, voertuigen en organisatie. Want wij weten dat goed voor anderen kunnen zorgen, begint bij goed voor jezelf kunnen zorgen.

 1. Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?
 • We communiceren over wat mantelzorg inhoudt en waarom het belangrijk is. Dit doen we tijdens opleidingen en via e-mails en nieuwsbrieven. Zo staat in de volgende nieuwsbrief (ivm ‘de dag van de mantelzorg’) mantelzorg centraal.
 • We zorgen ervoor dat onze medewerkers op de hoogte zijn van externe hulpbronnen, zoals lokale mantelzorgorganisaties, counselingdiensten en financiële steunmogelijkheden.
 • Tijdens bijeenkomsten voor verzuimcoördinatoren worden zij op de hoogte gesteld van de ondersteuningsmogelijkheden intern en extern.
 • We besteden in onze nieuwsbrief aandacht aan de ‘dag van de mantelzorg’ (10 november 2023).
 • We gaan naar de ‘Informatiemarkt Mantelzorg Arnhem’ op 11 november en zorgen voor vervoer voor onze medewerkers die de markt willen bezoeken.
 1. Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?
 • We creëren een cultuur waarin medewerkers zich comfortabel voelen om met hun collega’s en leidinggevenden te praten over hun mantelzorgverantwoordelijkheden en mogelijke aanpassingen aan hun werk.
 • Mantelzorg maakt integraal onderdeel van ons personeelsbeleid waarin we aandacht besteden aan een goede werk-privé balans.
 • De verzuim coördinatoren ondersteunen en adviseren de leidinggevenden.
 • De verzuim coördinatoren zijn alert op signalen en verwijzen door.
 1. Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?
 • We stellen flexibele werkregelingen in, zoals flexibele uren, de mogelijkheid om vanuit huis te werken of deeltijdwerk, om medewerkers in staat te stellen hun werk gemakkelijker te combineren met mantelzorgtaken. Hierbij zoeken leidinggevenden en mantelzorgers samen naar de beste oplossing.
 • Waar mogelijk ondersteunen we de mantelzorger bij de administratieve opgave.
 • We bieden de wettelijke verlofregelingen (CAO).
 1. Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?
 • Het herkennen van en ondersteunen van mantelzorgers is onderdeel van de opleiding die leidinggevenden ontvangen.
 • Leidinggevenden maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • Leidinggevenden gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. We zoeken naar de optimale werk/privé balans en welke aanpassingen nodig zijn. HR en de verzuim coördinatoren worden hier nauw bij betrokken.
Willemsen- de Koning is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties