Werk&Mantelzorg

ZIF Zorg Innovatie Forum

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 oktober 2018

Het Zorg Innovatie Forum is een netwerkorganisatie (stichting, opgericht in 2007) van ruim 40 partners uit de zorg, welzijn, woningbouw, politie, kennisinstellingen, vrijwilligers en burgerinitiatieven. We helpen hen bij innovaties in zorg en welzijn waarbij de vraag van de kwetsbare inwoner leidend is. Er werken 6 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Het is een onderwerp wat permanent aandacht heeft en besproken wordt zorg en/of mantelzorgactiviteiten van medewerkers zich (gaan) voordoen. Het thema wordt ook breder gedeeld aan de hand van persoonlijke ervaringen van medewerkers en is te allen tijde bespreekbaar. Zo wordt het ook door medewerkers ervaren.

Alle medewerkers zijn op de hoogte gebracht van het in ontvangst nemen van de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ door ZIF.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

Naast dat het altijd bespreekbaar is, en mensen wordt gevraagd aan te geven als ze zich (extra) belast voelen, wordt medewerkers ruimte geboden om aan te geven als er iets is wat het functioneren op het werk kan beïnvloeden. Het ‘wel en wee’ van de medewerkers is een vast onderdeel van het maandelijks werkoverleg en de jaarlijkse functioneringsgesprekken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

De maatwerkoplossingen die worden geregeld zijn o.a. gezamenlijk prioriteren van werkzaamheden, herverdelen van taken en dat onderling regelen, het verminderen van werkzaamheden is ook aan de orde geweest. We hebben er in onze kleine organisatie regelmatig mee te maken (gehad). Overlijden van partners, ouders, zorg voor zieke kinderen, ouders of anderszins. Wat we doen om het werk in combinatie met mantelzorg mogelijk te maken, is het organiseren van extra ondersteuning, het bieden van thuiswerkmogelijkheden, de mogelijkheid om flexibel het werk in te richten bij zorg, ziekte van kinderen, partners en ouders en op andere manier bespreken wat nodig is om werk met mantelzorg te kunnen combineren. We verzorgen regelmatig bloemetjes om even iets van ons te laten horen.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

We zijn een kleine organisatie, het thema is altijd bespreekbaar; veel afspraken worden mondeling gemaakt. We benutten geen formulieren om e.e.a. te borgen; het is een integraal onderdeel van het organiseren van ons werk en het heeft permanente aandacht.

Medewerkers zijn geïnformeerd over het verkrijgen van de Erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk” en weten intern de weg te vinden wanneer mantelzorg aan de orde is.

ZIF Zorg Innovatie Forum is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties