Werk&Mantelzorg

Zorgorganisatie Het Hoge Veer (ZHHV)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 19 februari 2018

Zorgorganisatie Het Hoge Veer (ZHHV) is een ouderenzorginstelling die zowel intramurale zorg als extramurale zorg levert in de gemeente Geertruidenberg en de omliggende dorpen. Een zelfredzame cliënt staat centraal in de visie en missie. ZHHV probeert een woon- en leefklimaat te creëren waarin de cliënt, ondanks eventuele (toenemende) afhankelijkheid van anderen, zelf richting geeft aan het eigen leven. Bij Het Hoge Veer werken 260 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nul-meting naar beleving combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer.
 • 15 mantelzorg verlenende medewerkers zijn geïnterviewd.
 • 7 leidinggevenden zijn geïnterviewd Berichten op intranet.
 • Op de dag van de mantelzorger in 2017 heeft iedere medewerker een brief en een presentje in de vorm van een boekje met ondersteunende teksten gekregen.
 • Mail van locatie manager naar medewerkers dat zij voor mantelzorgers haar deur heeft openstaan en dat zij te allen tijde bereid is om het gesprek met hen aan te gaan en met hen mee te denken.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 •  Het thema komt terug bij het teamoverleg.
 • Het thema wordt besproken in het functioneringsgesprek.
 • Er is een workshop voor leidinggevenden georganiseerd door Werk&Mantelzorg.
 • De medewerkers krijgen een workshop aangeboden in 2018, die georganiseerd wordt door Carin Eekhof (SPH studente, die afstudeert op het thema mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid).

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Medewerkers die mantelzorger zijn melden dit bij hun leidinggevende.
 • De leidinggevende is daardoor in staat om samen met medewerker naar maatwerkoplossingen te zoeken.
 • Flexibel werken
 • Tijdelijk minder werken
 • Creatief omgaan met dienstruilingen t.b.v. mantelzorg, hiervoor wordt onder meer een beroep gedaan op collegialiteit.
 • Betrokken medewerker wordt niet opgeroepen voor invaldiensten zoals ziektevervanging.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Elk jaar rond de dag van de mantelzorg hier aandacht aan besteden.
 • Mantelzorg is bespreekbaar tijdens de functioneringsgesprekken.
 • Samen op zoek gaan naar een maatwerkoplossing.
 • Aantal pagina’s over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid wordt toegevoegd aan het handboek.
 • Mail van P&O over de verschillende verlofvormen naar de leidinggevenden om de bekendheid hiervan te vergroten.

Voor meer informatie over de aanpak van Het Hoge Veer kunt u contact opnemen met Martijn Tillema, m.tillema@werkenmantelzorg.nl

www.hogeveer.nl

Zorgorganisatie Het Hoge Veer (ZHHV) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties