Werk-Mantelzorg

Over Werk&Mantelzorg

Werk&Mantelzorg zet Nederland in beweging naar een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat.

Werk&Mantelzorg zet zich in voor werkgevers en organisaties die mantelzorgvriendelijk willen werken. Want mantelzorgvriendelijke werkgevers zorgen niet alleen goed voor hun grootste kapitaal: de eigen medewerkers, maar bereiden zich ook voor op de toekomst en de veranderende arbeidsmarkt.

Wij zijn Werk&Mantelzorg

Werk&Mantelzorg is in 2005 opgericht door MantelzorgNL en Qidos. Zij bundelen de krachten om zich in te zetten voor het grote maatschappelijke vraagstuk: Hoe maken we de combinatie werk en mantelzorg in Nederland mogelijk? Werk&Mantelzorg is erop gericht dit belangrijke maatschappelijke doel te verwezenlijken.

MantelzorgNL is de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. MantelzorgNL zet zich, samen met ruim 330 lid-organisaties, in voor mensen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgen: als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. 

Qidos is een innovatief HR trainings- en adviesbureau. Qidos begeleidt organisaties op drie thema’s: bewegende organisaties, verbindend leiderschap en krachtige mensen. 

Het team

Maak kennis

Volg ons op