Werk-Mantelzorg

Ontstaansgeschiedenis

Werk&Mantelzorg zet Nederland in beweging naar een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat. Dat is nodig ook, want het aantal werknemers met mantelzorgtaken stijgt en blijft stijgen. Dit omdat de Nederlandse bevolking sterk vergrijst en de arbeidsmarkt krapper wordt binnen de participatiemaatschappij.

Onze missie
Een groot maatschappelijke vraagstuk oplossen: Hoe zorgen we dat de combinatie werk en mantelzorg in Nederland mogelijk is? Dit doen wij niet alleen. We werken samen met publieke, overheids- en private partijen. Samen agenderen we dit actuele, landelijke thema.

De eerste stap naar een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat is bewustwording en het thema bespreekbaar maken op de werkvloer. Werk&Mantelzorg helpt werkgevers naar een mantelzorgvriendelijke organisatie met informatie, advies, begeleiding en concrete tools.
We delen onze kennis en praktijkverhalen, we initiëren projecten, campagnes, bijeenkomsten, leernetwerken en we voeren onderzoek uit.

Erkenning mantelzorgvriendelijke werkgever
Werkgevers en organisaties die de combinatie werk en mantelzorg mogelijk maken, krijgen van ons de Erkenning voor mantelzorgvriendelijke werkgever. Dit is geen keurmerk, maar een beloning en aanmoediging om de combinatie werk en mantelzorg in de eigen organisatie te borgen. Het aantal erkende organisaties maakt inzichtelijk hoe mantelzorgvriendelijk Nederland al is en hoeveel er nog te winnen is.

Initiatiefnemers MantelzorgNL en Qidos
Werk&Mantelzorg is in 2005 opgericht door MantelzorgNL en Qidos. De samenwerking is ontstaan vanuit een prettige samenwerking aan verschillende maatschappelijke projecten. De samenwerking vanuit twee verschillende perspectieven levert een belangrijke meerwaarde op. MantelzorgNL en Qidos bundelen de krachten om zich in te zetten voor het grote maatschappelijke vraagstuk: Hoe maken we de combinatie werk en mantelzorg in Nederland mogelijk? Werk&Mantelzorg is erop gericht dit belangrijke maatschappelijke doel te verwezenlijken.

MantelzorgNL is de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. MantelzorgNL zet zich, samen met ruim 330 lid-organisaties, in voor mensen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgen: als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. MantelzorgNL behartigt hun belangen en geeft ondersteuning.
Lees meer over MantelzorgNL op mantelzorg.nl

Qidos is een innovatief HR trainings- en adviesbureau. Qidos begeleidt organisaties op drie thema’s: bewegende organisaties, verbindend leiderschap en krachtige mensen. Ook helpt Qidos organisaties in te spelen op economische en maatschappelijke ontwikkelingen zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en het groeiend aantal tweeverdieners.
Lees meer over Qidos op qidos.nl