inspireert, faciliteert & verbindt
zoeken
Deel via Facebook Deel via E-mail Deel via Twitter

Feiten en cijfers

 • 4 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder verlenen mantelzorg. 1 op de 6 geeft meer dan 8 uur per week hulp.
 • De grootste groep mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar.
 • 1 op de 10 mantelzorgers voelt zich zwaar belast.
 • Van alle mantelzorgers zorgt 53% voor een ouder of schoonouder.
 • De geschatte waarde van mantelzorg ligt op 7 miljard euro.
 • Mantelzorgers die zich gesteund voelen door hun leidinggevende en collega’s, ervaren de combinatie mantelzorg en werk als beter dan mantelzorgers die zich niet gesteund voelen. Daarnaast ervaren mantelzorgers met een goede werk-mantelzorgbalans minder lichamelijke klachten.

Nederland telt 2,6 miljoen mantelzorgers

Definitie mantelzorg die door de overheid wordt gehanteerd

Mantelzorgers zorgen 8 uur per week 3 maanden lang

Mantelzorg in combinatie met werk

 • Definitie Werk&Mantelzorg: U bent mantelzorger wanneer u langdurig en/of intensief onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, kind, ouder, naaste, vriend of buur.
 • Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 5 (20%) werknemers werk met mantelzorgtaken. In dit cijfer is geen ondergrens voor het aantal uur gehanteerd (SER rapport 2016).
 • In de ziekenhuis- zorg en welzijnssector combineren 1 op de 4 werknemers werk met mantelzorg.
 • Eén op de vijf mantelzorgers ervaart combinatiedruk.
 • 50% van de werkende mantelzorgers besteden 2 uur per week aan mantelzorgtaken, 25% tussen de 2 en 4 uur en 25% meer dan 4 uur. 
 • In 2014 is één op de tien werkende mantelzorgers (tijdelijk of structureel) minder gaan werken of gestopt met werken vanwege de mantelzorgtaak. Van werkenden met intensieve mantelzorgtaken (> 4 uur) ging 17% minder werken en 7% stopte met werken.
 • 55% van de werkende mantelzorgers maakt mantelzorgtaken bespreekbaar op het werk. 

50% heeft een baanMantelzorgers zijn voornamelijk vrouwen en ouderen

Veel voorkomende branches

 • Vrouwen (67%) verrichten vaker mantelzorgtaken dan mannen en dat betekent dat in sectoren waarin veel vrouwen werken meer werknemers mantelzorgtaken hebben. Dit geldt in het bijzonder voor werknemers in de ziekenhuis- en zorgsector, omdat zij zorgtaken vaak naar zich toetrekken.
 • Ook sectoren met relatief veel oudere werknemers, zoals de overheid of de zorg, krijgen vaker met mantelzorg te maken dan sectoren waarin meer mannen en/of jongeren werken, zoals reclamebureaus of ICT-bedrijven.

45% maakt het niet bespreekbaar

 Verlof en flexibele oplossingen

Mantelzorgers maken meer gebruik van flexibele regelingen dan van verlofregelingen. Leidinggevenden (86%) en mantelzorgers (74%) zijn positief over het effect van flexibel werken op de werk-privé combinatie. 38% is onbekend met mogelijkheid wettelijke verlofregelingen voor gebruik mantelzorg.

 • 45% van de mantelzorgers maakt gebruik van flexibele regelingen, 18% van verlofregelingen.
 • 24% zou graag gebruik maken van calamiteitenverlof, maar doet dit nu niet.
 • 40% van de part time werkende mantelzorgers verleent 8 uur per week of meer mantelzorg versus 34% van de fulltime werkende mantelzorgers.
 • 59% vindt dat ze naast hun werk onvoldoende vrije tijd hebben om zorgtaken uit te voeren.

Bronnen:

SCP 2007:                         Mantelzorg en participatie in betaald werk
SCP 2009:                         De toekomst van de Mantelzorg
SCP 2010:                         Mantelzorg uit de doeken
SCP 2013:                         Informele zorg in Nederland
SCP 2014:                         Hulp geboden: een verkenning v.d. mogelijkheden & grenzen
SCP 2015-I:                      Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk, maart 2015
SCP 2015–II:                    Informele hulp: wie doet wat? december 2015
SCP 2016-I:                      Aanbod van Arbeid
SCP 2016-II                      De toekomst tegemoet
WomenInc                        De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap, 2016
Werk&Mantelzorg(W&M)    Jaarlijks onderzoek en verschillenanalyse 2017

Onderzoek Nulmeting

Hoe leeft het thema in uw organisatie?

meer
PDF wet- en regelgeving
 

download

Highlights onderzoek W&M 2017
 

download

CAO inspirator 2015

download

Ontwikkelingen, feiten & cijfers

download

Analyse onderzoek 2014-2016

download

We gebruiken cookies voor een optimale website-ervaring. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Lees meer