Speciaal om jouw medewerkers met mantelzorgtaken te ondersteunen is het online platform M-Power (Mantelzorg Power) ontwikkeld.

Verwijs je medewerkers naar dit platform, zodat zij zowel thuis als op de werkvloer empowered worden bij de combinatie van werk en mantelzorg.

M-power: platform voor werkende mantelzorgers