Werk-Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Steeds meer mensen combineren werk met mantelzorgtaken

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan de partner, kind of ouder zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. 

Deze zorgtaken zijn voor veel mantelzorgers prima te combineren met hun baan. Maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Dan bestaat het risico dat ze overbelast raken, ziek worden en soms zelfs voor langere tijd uitvallen. Een mantelzorgvriendelijke werkgever laat dit niet gebeuren. Die gaat het gesprek aan met werkende mantelzorgers en vindt samen oplossingen om het werk en de zorgtaken te combineren.

Wist je dat?

  • 1 op de 4 werknemers combineert werk met mantelzorgtaken;
  • De meeste mantelzorgers (84%) kunnen werk en mantelzorg voldoende tot goed combineren, 16% slecht tot heel slecht;
  • Mantelzorgers die begrip ervaren van hun leidinggevende melden zich 2x minder ziek;
  • 75% van de mantelzorgers praat er pas over als ze werk en zorgtaken niet meer kunnen combineren;
  • Van de mantelzorgers die het moeilijk vinden om erover te praten, geeft 71% als reden dat ze bang zijn dat dit een negatieve impact kan hebben op hun loopbaan en 65% wil collega’s niet belasten.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met zorgtaken te combineren. Aandacht voor mantelzorg levert een win-win situatie op, voor werkgever én werknemer. Mantelzorgvriendelijke organisaties voorkomen onder meer uitval, hoog ziekteverzuim en verminderde productiviteit. Zij creëren daarentegen een stimulerende omgeving voor gezonde, gemotiveerde en loyale collega’s.

  • 18% van het verzuim is mantelzorg gerelateerdEn het aandeel in verzuimkosten op 19%. Bron: Onderzoek HRM CZ & GfK 2017
  • 18% van de mantelzorgers meldt zich 2 weken of langer ziek per jaar. Bij niet-mantelzorgers is dit 10%.  Bron: SCP

Combineer jij je baan met zorgtaken thuis? Kijk dan eens op de website van MantelzorgNL.

Volg ons op

We horen graag van je

Wil je meer weten over het thema werk en mantelzorg? Of wat Werk&Mantelzorg voor je kan betekenen? Bel of mail ons dan. Direct contact opnemen met één van onze experts kan natuurlijk ook. We horen graag van je!