Werk-Mantelzorg

Wettelijke regelingen

Werkende mantelzorgers kunnen gebruikmaken van verschillende wettelijke verlofregelingen. Cao-afspraken overstijgen de wettelijke regelingen. 

Vanuit de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek heeft de werkgever een zorgplicht voor het organiseren en handhaven van een goede werkomgeving. Dit vraagt een proactieve houding van de werkgever. 

Wettelijke regelingen voor mantelzorg verlof

Calamiteitenverlof

Wanneer je kind plotseling ziek wordt of als een van je ouders acuut naar het ziekenhuis moet en jij een keer onverwachts naar huis moet, dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Dit verlof kun je gebruiken om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een paar uur, soms enkele dagen. Je kunt het calamiteitenverlof opnemen na overleg met je werkgever, deze kan een redelijk verzoek niet weigeren. Jouw salaris wordt tijdens het verlof doorbetaald, tenzij dit in je cao anders is bepaald.

“Toen ik gebeld werd dat mijn vader een hartinfarct had, ben ik meteen van mijn werk naar het ziekenhuis gereden.”


Kortdurend verlof

Als je ineens voor je naaste moet zorgen en je veel moet regelen, kun je kortdurend zorgverlof opnemen. Maar ook als de zorg steeds intensiever wordt en het je even teveel wordt. Je kunt dit verlof opnemen na overleg met je werkgever. Het aantal uren is twee keer jouw arbeidsduur per week. Werk je bijvoorbeeld 24 uur per week dan mag je 48 uur verlof opnemen. In overleg met je werkgever spreek je af hoe je deze verlofuren opneemt. 

“Als alleenstaande werkende ouder kwam ik er niet aan toe om logeeropvang voor mijn dochter te regelen. Ik zag enorm op tegen het uitzoekwerk en het geregel. Dankzij het opnemen van zorgverlof heb ik eindelijk de rust gehad om dit te regelen.”


Langdurend zorgverlof 

Als je langere tijd voor een naaste moet zorgen, kun je langdurend zorgverlof opnemen. Per twaalf maanden heb je recht op maximaal zes keer het aantal uren dat je per week werkt. In overleg met je werkgever kun je de verlofuren spreiden. Jouw werkgever hoeft je geen salaris door te betalen bij langdurig zorgverlof. In de cao kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt. 

“In de laatste levensfase van mijn partner heb ik in overleg met mijn werkgever langdurig zorgverlof opgenomen. Ik ben heel blij dat ik dit zo heb kunnen regelen.”


Onbetaald verlof

In overleg met je werkgever kun je extra – onbetaalde – verlofdagen opnemen. Onbetaald verlof is geen recht. In je cao kunnen er wel regels over opgenomen zijn. Maar in het algemeen geldt dat je dit afstemt in samenspraak met jouw werkgever. Jouw werkgever moet je aanvraag eerst goedkeuren, maar kan het verzoek ook weigeren als je vakantiedagen bijvoorbeeld slecht uitkomen. 

Je kunt onbetaald verlof ook in deeltijd opnemen. Een bepaalde periode werk je dan minder uren. Neem je je onbetaald verlof in deeltijd op, dan krijg je alleen geld (loon of uitkering) over het aantal uren dat je werkt. Het opnemen van onbetaald verlof heeft verschillende gevolgen. Neem deze gevolgen goed in overweging, voordat je besluit om onbetaald verlof aan te vragen.

“Om samen met mijn vader voor mijn zieke moeder te kunnen zorgen heb ik onbetaald verlof opgenomen.”


Wet Flexibel Werken

De Wet Flexibel Werken regelt de mogelijkheid voor werknemers om thuis of op aangepaste tijden te werken. En ook de aanpassing van de arbeidsduur. Dit betekent dat je het recht hebt om hierom te vragen bij je werkgever. Je werkgever kan dit echter wel weigeren. Kijk voor de voorwaarden op Rijksoverheid.nl.

De wet is niet van toepassing op bedrijven met minder dan tien werknemers.


Overige wetgeving

Heeft de persoon voor wie jij zorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijg je te maken met verschillende wetten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. 

Lees meer hierover wat deze wetten inhouden.

Meer informatie over werk en mantelzorg is te vinden in de Kennisbank. De “verhalen uit de praktijk” bieden ook veel inspiratie.

Wettelijke regelingen en maatwerk oplossingen

Werkende mantelzorgers kunnen gebruikmaken van verschillende wettelijke verlofregelingen. Cao-afspraken overstijgen de wettelijke regelingen. We hebben ze op een rij gezet. Download het bestand ‘Wettelijke regelingen‘

Voorbeeldtekst personeelshandboek

Om het thema mantelzorg in uw organisatie te borgen, is het handig om hier aandacht aan te besteden op intranet en in bijvoorbeeld het personeelshandboek. Naast de kennisgeving van uw …

Animatie Wettelijke regelingen

Werkende mantelzorgers kunnen gebruikmaken van verschillende wettelijke verlofregelingen. We hebben ze voor je op een rij gezet.

CAO Inspirator

Wij verzamelden voor jou inspirerende voorbeelden van cao afspraken over werk en mantelzorg binnen verschillende sectoren. Voorbeelden die laten zien dat het faciliteren van werkende mantelzorgers niet ingewikkeld of duur …

CAO Sociaal Werk (voorbeeld)

Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 6 werknemers werk met mantelzorgtaken, binnen Sociaal Werk zelfs 1 op de 4. Naast hun werk zorgen deze werknemers voor een gehandicapt kind, hulpbehoevende ouder of voor een chronisch zieke buurtgenoot. Cao Sociaal …

We horen graag van je

Wil je meer weten over het thema werk en mantelzorg? Of wat Werk&Mantelzorg voor je kan betekenen? Bel of mail ons dan. Direct contact opnemen met één van onze experts kan natuurlijk ook. We horen graag van je!