Werk&Mantelzorg

Houten, 100e erkende gemeente!

Stichting Werk&Mantelzorg reikt woensdag 11 september de 100e gemeentelijke erkenning “Wij werken mantelzorgvriendelijk’ uit aan de gemeente Houten. Nederland telt 355 gemeenten, zo’n 28% heeft inmiddels dus aandacht voor het mogelijk maken van de combinatie werk en mantelzorg. Mantelzorgvriendelijke werkgevers zetten in op gezonde, gemotiveerde en loyale collega’s. Door de combinatie van werk en zorgtaken mogelijk te maken, voorkomen gemeenten uitval, hoog ziekteverzuim en verminderde productiviteit. Het doel van de stichting Werk&Mantelzorg is natuurlijk dat alle Nederlandse gemeenten mantelzorgvriendelijk gaan werken.

Gemeente aanjager van de regio
In anderhalf jaar tijd is het aantal gemeenten dat de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ heeft met 33,3 procent toegenomen. Dat is goed nieuws want bijna 1 op de 4 gemeenteambtenaren voeren mantelzorgtaken uit. Vandaag vieren we dat al 100 gemeenten, waaronder Den Haag, Haarlem, Vlaardingen en Houten, zelf als werkgever een mantelzorgvriendelijk werkklimaat creëren. Hiermee laten deze gemeenten hun verantwoordelijkheid zien om vanuit de WMO werkende mantelzorgers te ondersteunen. Ook geven gemeenten het goede voorbeeld aan andere, lokale werkgevers en inspireren hen om ook met het thema Werk en Mantelzorg aan de slag te gaan.

Bekendheid en begrip nog niet voldoende
71% van de mantelzorgers binnen de gemeenten vindt ondersteuning door de werkgever belangrijk. Desondanks geeft 42% van hen aan dat zij hun leidinggevende niet hebben geïnformeerd over hun mantelzorgsituatie. Als leidinggevenden wel wordt gevraagd mee te denken over mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren, dan komt 85% van de leidinggevenden samen met de mantelzorger tot een goede oplossing.

Mantelzorg en werk combineren gaat goed 

84% van de mantelzorgers die bij de gemeente werkt geeft aan dat zij hun werk voldoende tot heel goed kunnen combineren met mantelzorg. Gemeenten scoren goed op het faciliteren van oplossingen voor de mantelzorgers. Zo maken mantelzorgers bij gemeenten vaker gebruik van regelingen als thuiswerken en flexibele werktijden/zelfroostering. Dit wordt mede gerealiseerd doordat gemeenten geen nieuw beleid hoeven te ontwikkelen, zij hebben een scala aan regelingen en mogelijkheden om medewerkers die werk en zorg combineren te faciliteren.