Vragen? Bel 0343 - 477 890
Werk&Mantelzorg

Steun op werkvloer houdt mantelzorger in balans én aan het werk

Doorn, donderdag 3 oktober 2019

16% van de werkende mantelzorgers is negatief over hun werk/mantelzorgbalans. Mantelzorgers die steun ervaren melden zich 3x minder ziek dan mantelzorgers die geen gehoor vinden bij hun werkgever. Wordt de combinatie als slecht ervaren, dan denkt 39% aan het zoeken van een andere werkgever, bij een goede combinatie is dit slechts 5%. Dit blijkt uit onderzoek van stichting Werk&Mantelzorg onder 5000 werkende mantelzorgers. Bekijk hier de factsheet

In Nederland combineert 1 op de 4 werknemers werk met mantelzorg: de langdurige zorg voor een hulpbehoevend familielid, vriend of buur. Een kwart van de werkende mantelzorgers heeft moeite met de combinatie (SCP, 2019).

Zonder begrip geen balans
16% kan werk en mantelzorg slecht tot heel slecht combineren. Begrip en ondersteuning van collega’s en leidinggevenden maken een groot verschil. Zonder ondersteuningsaanbod op het werk – regelingen, faciliteiten en maatwerkoplossingen – zegt zelfs 44% het slecht te kunnen combineren.

43% heeft vaak tot altijd last van lichamelijke klachten als er geen begrip wordt getoond op de werkvloer. Mantelzorgers die wel steun ervaren, hebben minder last van lichamelijke klachten en oververmoeidheid en melden zich minder ziek. Begrip en ondersteuning heeft niet alleen een positief effect op de gezondheid en balans, maar ook op de loyaliteit aan de werkgever.

Anneke, groepsmedewerker gehandicaptenzorg:

“Ik durfde er niet met mij leidinggevende over te praten, omdat ik bang was dat het tegen mij gebruikt zou worden. Uiteindelijk toch gedaan en zo blij met de reactie van mijn teammanager. Had ik niet verwacht. Denk nu had ik het maar veel eerder verteld, dat had me veel verdriet en stress kunnen besparen.”

Meest gekozen ondersteuning: flexibele werkregelingen
47% van de mantelzorgers maakt gebruik van flexibele werkregelingen of van zelfroostering. Bij werkgevers die deze flexibiliteit aanbieden, maakt zelfs 70% er gebruik van. Slechts 59% van de werkgevers biedt deze flexibiliteit in werken echter aan. Mantelzorgers die geen gebruik kunnen maken van flexibele werkregelingen, ervaren maar liefst ruim 2 x zo vaak een slechte combinatie dan wanneer deze wel worden aangeboden.

Liesbeth Hoogendijk, directeur MantelzorgNL en voorzitter stichting Werk&Mantelzorg:

“Ons onderzoek toont aan dat begrip en ondersteuning van de werkvloer significant effect heeft op de balans en gezondheid van werkende mantelzorgers. Met het programma ‘Mantelzorg Werkt’- dat wij realiseren met steun van de ministeries VWS en SZW-, stimuleren we werkgevers hier hun voordeel mee te doen. Het agenderen van werk en mantelzorg helpt niet alleen overbelasting, verzuim en uitval te voorkomen. Het draagt ook intern bij aan de loyaliteit en betrokkenheid en zorgt extern voor een aantrekkelijke positionering op de arbeidsmarkt.”

Ondersteunen begint bij dialoog
De combinatie werk en mantelzorg mogelijk maken begint met het goede gesprek op de werkvloer. Stichting Werk&Mantelzorg zet zich ervoor in dat het taboe op dit thema wordt doorbroken. Hier is veel winst te behalen; 42% van de mantelzorgers geeft aan dat hun leidinggevende niet op de hoogte is van de mantelzorg die ze bieden, terwijl 93% van de leidinggevenden aangeeft open te staan voor het gesprek.


Bron: Stichting Werk&Mantelzorg. Benchmark Werk&Mantelzorg, juni 2019 Analyse relatie steun op werkvloer en ervaren combinatie werk en mantelzorg 2014 – 2018. Onderzoek onder 4.796 werkende mantelzorgers, werkzaam bij 82 organisaties in diverse branches. Factsheet

Bron: SCP. Werk en Mantelzorg. Kwaliteit van leven en het gebruik van ondersteuning op het werk, februari 2019. https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Werk_en_mantelzorg