Werk-Mantelzorg

Mantelzorg nog vaak taboe op werkvloer in de zorgsector

Amersfoort, 11 november 2019

Meer dan een kwart van de werknemers in de zorg combineert zijn baan met mantelzorg. In de praktijk wordt hier echter weinig over gesproken; een gemiste kans want aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg kan ziekteverzuim voorkomen. Dit is één van de uitkomsten van het gesprek van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge met medewerkers en leidinggevenden van zorgorganisatie ’s Heeren Loo locatie ’t Westerhonk over de combinatie werk en mantelzorg.

“Mantelzorg thuis moet een vanzelfsprekend gespreksonderwerp zijn op de werkvloer”, aldus minister Hugo de Jonge. “Ook is het van belang dat er aandacht voor komt in meer cao’s en dat grote organisaties zoals ‘s Heeren Loo een voortrekkersrol vervullen naar andere organisaties en branches.”

In de zorgsector is ruim 1 op de 4 werknemers mantelzorger, zo blijkt uit onderzoek van stichting Werk&Mantelzorg dat zij maandag 11 november presenteerde tijdens het gesprek met de minister. Deze werknemers hebben naast hun baan in de zorg ook thuis te maken met de zorg voor een naaste. Door diverse ontwikkelingen zal in de komende jaren het aantal mensen dat taken combineert verder toenemen.

De grootse uitdaging is het doorbreken van onbekendheid en het taboe rond werk en mantelzorg. Zo ervaren veel mantelzorgers drempels om het bespreekbaar te maken met hun leidinggevende; meer nog dan in andere sectoren willen mantelzorgers in de zorg werk en privé gescheiden houden. Het niet bespreken kan een gemiste kans zijn: 95% van de leidinggevenden in de zorg geeft aan graag te willen meedenken over oplossingen. Als mantelzorgers het wel bespreken met hun leidinggevende zegt 81% samen met de leidinggevende tot een goede oplossing te komen.

Bianca Mokkenstorm, re-integratie-adviseur bij ‘s Heeren Loo: “Wij kijken bij (dreigend) ziekteverzuim nu ook of er sprake is van een mantelzorgsituatie, zodat we preventief, maar ook gerichter en effectiever ondersteuning kunnen bieden. Het bespreekbaar maken, het geven van aandacht, begrip en ondersteuning levert een betere balans op tussen werk en privé. Het houdt onze medewerkers met mantelzorgtaken beter inzetbaar.”

De aanwezige werkgeversorganisaties – FME, ZorgZijnWerkt en VGN – hebben met MantelzorgNL en Werk&Mantelzorg afgesproken verder in gesprek te gaan om mantelzorg bespreekbaar te maken op de werkvloer. De stichting Werk en Mantelzorg doet dit via het programma ‘Mantelzorg werkt’ met financiële steun van het ministerie VWS en SZW. Onderdeel van het programma is o.a. per provincie een bijeenkomst te organiseren voor werkgevers over werk en mantelzorg, het trainen van leidinggevenden om mantelzorgvriendelijk te werken en het door ontwikkelen van het online kennisplatform voor leidinggevenden. De stichting Werk&Mantelzorg doet dit via het programma ‘Mantelzorg werkt’ met financiële steun van het ministerie VWS en SZW. Onderdeel van het programma is o.a. per provincie een bijeenkomst te organiseren voor werkgevers over werk en mantelzorg, het trainen van leidinggevenden om mantelzorgvriendelijke werkgever te worden en het door ontwikkelen van het online kennisplatform voor leidinggevende.
——————————————————————————————————————–

Over de organiserende organisaties

’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. In november 2017 heeft ’s Heeren Loo Zuidwest-Nederland de erkenning ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’ ontvangen. Zij zijn daarmee een van de koplopers in de zorgsector in Nederland in het faciliteren van de combinatie werk en mantelzorg.

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. De mantelzorgvereniging zet zich met hart en hoofd in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigt hun belangen.

Stichting Werk&Mantelzorg wil de combinatie werk en mantelzorg in Nederland bekend en bespreekbaar maken. Daartoe werkt zij samen met werkgevers, overheid, gemeenten, werknemersorganisaties en werkende mantelzorgers. Stichting Werk&Mantelzorg is een initiatief van MantelzorgNL en Qidos.

Stichting Werk&Mantelzorg biedt informatie, advies, onderzoek en tools om werkgevers en werknemers in dialoog te laten zoeken naar maatwerkoplossingen voor een goede werk-mantelzorgbalans. Onze overtuiging is dat een goede combinatie van werk en mantelzorg leidt tot productieve, vitale en betrokken werknemers en evenwichtige, zorgende naasten. Organisaties die het thema werk en mantelzorg in hun organisatie op de kaart zetten, ontvangen de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Meer dan 360 organisaties in verschillende sectoren hebben deze Erkenning ontvangen. Initiatiefnemers van stichting Werk&Mantelzorg zijn MantelzorgNL en Qidos.