Werk&Mantelzorg

Deelname onderzoek VU

Onderzoek naar de combinatie werk en mantelzorg

Beste lezer,

Mijn naam is Juliette Wind, masterstudent Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau schrijf ik mijn masterthesis over de belasting die mensen ervaren in de combinatie werk en het geven van zorg aan een hulpbehoevende schoon(ouder). Ik ben geïnteresseerd in de manier waarop werkende mantelzorgers die combinatie behapbaar weten te houden.

Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar mannen en vrouwen die een betaalde baan in de zorg- of de financiële sector combineren met het geven van zorg aan een hulpbehoevende (schoon)ouder. Uw input hierin is belangrijk om de rol van werk bij de ervaren belasting door de combinatie van arbeid en mantelzorg beter te kunnen duiden. Deze kennis kan eventueel leiden tot interventies die helpen om de ervaren belasting te verminderen.

Tijdens het interview komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals de situatie van uw ouder of schoonouder, de situatie van uzelf, flexibiliteit op het werk, de cultuur van de organisatie waar u werkt en afspraken die u op het werk en thuis maakt. Het interview zal om en nabij één uur duren. Het interview zal anoniem worden verwerkt en met de gegevens zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden omgegaan.

Mocht u geïnteresseerd zijn om uw ervaringen te delen in een interview dan hoor ik dat graag! Ik kijk uit naar uw reactie en wil u alvast hartelijk danken voor uw tijd en moeite. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat ook graag en kunt u mij mailen of bellen op onderstaande gegevens. gegevens.

Met vriendelijke groet,

Juliette Wind
Masterstudent Sociologie VU
tel: 06-24767025
mail: j.j.wind@student.vu.nl