Werk-Mantelzorg

Vrouwen meer zorg om mantelzorg

Vrouwen die werk en mantelzorg combineren, ervaren meer combinatiedruk dan hun mannelijke mantelzorgende collega’s. Dat, terwijl ze minder werken en nagenoeg evenveel uur mantelzorg verlenen als mannen. Hoe zit dat?

Uit onderzoek van stichting Werk&Mantelzorg blijkt dat de grootste groep werkende mantelzorgers, zowel onder mannen als vrouwen, 1 tot 7 uur per week mantelzorg verleent. Vrouwen ervaren meer stress (19%) dan mannen (15%), hebben meer last van lichamelijke klachten (21%) dan mannen (15%) en geven vaker aan nauwelijks aan zichzelf toe te komen (32% vs 24%).

Mannen combineren mantelzorg met fulltime baan
Van de mannen die mantelzorgen, combineert 75% dit met een fulltime baan. Slechts 20% van de vrouwelijke mantelzorgers werkt 36 uur of meer. Ruim 43% van de vrouwen werkt tussen de 25 en 35 uur en 36% werkt 24 uur of minder. Toch ervaren vrouwen die werk en mantelzorg combineren, meer lichamelijke klachten en stress dan hun mannelijke collega’s die mantelzorgen.

Mannen krijgen meer steun op de werkvloer
Mannen geven vaker aan een goede combinatie werk en mantelzorg te ervaren (31%) dan vrouwen (24%). Hoewel de leidinggevende van mannelijke mantelzorgers iets minder vaak op de hoogte is bij de mannen (53%) dan bij de vrouwen (58%), ervaren mannen meer bereidheid bij hun leidinggevende om tot een oplossing te komen. Van de mannen geeft 65% aan dat hun leidinggevende meedenkt, versus 59% bij de vrouwen.

“Vrouwen voelen meer sociale druk om te mantelzorgen, hebben vaker moeite met het loslaten van de zorg en zijn naast werk en mantelzorg over het algemeen grotendeels verantwoordelijk voor het huishouden en de zorg voor het gezin.” Liesbeth Hoogendijk, voorzitter stichting Werk&Mantelzorg

Meer combinatiedruk door traditionele rolverdeling en zorgidentiteit
Dat vrouwen meer combinatiedruk ervaren dan mannen, kan te maken hebben met traditionele rol- en zorgpatronen. In Nederland – waar het meest populaire kostwinnersmodel nog steeds 1,5 inkomen betreft – komt de zorg voor huishouden en kinderen grotendeels op de vrouw neer naast werk en mantelzorg. Ook verwachtingen en druk van de omgeving, – zorgvrager incluis-, om mantelzorg te verlenen, veroorzaken combinatiedruk. Vrouwen benoemen vaker dan mannen de moeite met het loslaten van de zorg.

Werk&Mantelzorg Monitor
Analyse database W&M 2014-2019, 24.625 werkende respondenten, waarvan 5.230 mantelzorgers; 3715 vrouwen en 1515 mannen.

Highlights verschillen man/vrouw in combi werk en mantelzorg
1 tot 7 uur mantelzorg per week: mannen (66%), vrouwen (61%)
Meer dan 8 uur mantelzorg per week: mannen (34%) vrouwen (39%)
Mannen zijn ouder: 56 jaar of ouder (41%), vrouwen: 46 – 55 jaar (43%) Mannen helpen vaker hun partner (21%) dan vrouwen (11%)
Vrouwen helpen vaker hun (schoon)ouder (67%) dan mannen (60%) Vrouwen helpen vaker een andere naaste (42%) dan mannen (36%)

Regelingen
Mannen zijn minder bekend met de wettelijke verlofregelingen
Mannen maken veel minder gebruik van parttime werken (14%) dan vrouwen (42%)
Mannen werken vaker thuis (50%) dan vrouwen (37%)
Mannen maken meer gebruik van flexibele werktijden/zelfroostering (48%) dan vrouwen (41%)

——————————————————————————————————————–
Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor informatie: Margreet Woessner, communicatie: m.woessner@werkenmantelzorg.nl , tel: 06-45108449 of Wies Kerkvliet, onderzoeker: w.kerkvliet@werkenmantelzorg.nl, tel: 06-46205662.