Werk&Mantelzorg

Panelleden gezocht

GEZOCHT: Ervaring en tips over het faciliteren van de combi werk en mantelzorg

Stichting Werk&Mantelzorg doet doorlopend onderzoek naar hoe mantelzorgers én hun werkgevers de combinatie van Werk en Mantelzorg ervaren.

Middels interviews en peilingen verkrijgen we inzichten, die we vertalen naar voorlichting, tips en tools waarmee we werkgevers begeleiden naar mantelzorgvriendelijk werken.

Deelname betekent dat wij u een aantal keer per jaar via de mail mogen benaderen. U beslist zelf (per keer/per vraag/verzoek) of u wilt meedoen of niet.

Wilt u een bijdrage leveren aan wat vanuit werkgeversperspectief speelt en belangrijk is? Of heeft u tips voor andere werkgevers?

Meldt u dan hier aan voor ons Werk&Mantelzorg Panel!