Werk-Mantelzorg

Animatie Pijler 3: Bekwamen

Bij de pijler Bekwamen gaat het over toerusten van leidinggevenden hoe zij het goede gesprek voeren met hun mantelzorgende medewerkers. Maar ook bekwamen van de medewerkers met mantelzorgtaken om in gesprek te gaan met de leidinggevende.