Werk&Mantelzorg

CAO inspirator

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid draagt bij aan een gezonde organisatiecultuur. Werknemers met mantelzorgtaken hebben hierbij voldoende mogelijkheden om de combinatie van betaald werk met intensieve zorgtaken te combineren. Dat is goed voor zowel werknemer als werkgever. In de collectieve en individuele arbeidsvoorwaardenregelingen kunnen allerlei afspraken gemaakt worden die dit faciliteren en borgen. Dit biedt aanknopingspunten voor leidinggevenden en de werkende mantelzorger om met elkaar in gesprek te gaan en samen tot maatwerk afspraken te komen.

Werk&Mantelzorg hoopt dat deze Cao Inspirator u inspireert en verder op weg helpt om mantelzorgvriendelijke cao-afspraken te maken. In de bijlage vindt u cao-teksten waarin afspraken over mantelzorg zijn opgenomen.

CAO INSPIRATOR

CAO inspirator
Download pdf