Werk&Mantelzorg

Friesland Campina: ‘Spijker het niet dicht in procedures’

‘De leeftijd van het personeel bij FrieslandCampina Domo Beilen is hoger dan gemiddeld. Het bedrijf opereert vanuit een krimpregio. Door vergrijzing en ontgroening zal het in de toekomst moeilijker zijn om geschikt personeel uit de regio te werven. Om ook voor de toekomst een interessant bedrijf te blijven voor nieuwe arbeidskrachten investeert het bedrijf in een gezond werkklimaat. Daarbij hoort ook: aandacht voor personeelsleden die arbeid en zorg combineren. Momenteel hebben wij 10 tot 15 mantelzorgers in dienst.’

Organiseren
‘Als werkgever moet je de mogelijkheid om werk en zorg te combineren gewoon organiseren op basis van open gesprekken tussen medewerker en leidinggevende en/of de HR medewerker. Dat is beter dan procedures en bedrijfsregels maken om alles dicht te timmeren. Het begint dus met een vertrouwensband tussen de medewerker en zijn/haar directe leidinggevende. De overheid kan alleen zorgen dat er bekendheid komt omtrent dit onderwerp maar moet ook niet een regelende rol op zich nemen.’

Winst
‘Mantelzorgers, die binnen je bedrijf werkzaam zijn, zijn een kwetsbare groep. Ze houden meerdere bordjes in de lucht. Ziekte en uitval van deze groep kun je uit sociaal oogpunt, maar ook uit economisch oogpunt niet accepteren, dus ga in gesprek en organiseer het. Aandacht voor het thema levert op dat we medewerkers, die zich anders ziek zouden melden, binnenboord weten te houden. Medewerkers kaarten eerder een persoonlijke kwestie aan bij hun teamleider. Teamleiders zijn meer alert op de werkdruk en de balans met privé van kwetsbare medewerkers.’

Closer to You
‘Ons motto is ‘Closer to yo’. Dit heeft ook betrekking op de werkende mantelzorgers in onze organisatie. We hebben tegenwoordig teamleiders, die een ploeg van 15-30 medewerkers aansturen en met de ploeg in vijf ploegendienst werkzaam zijn. Vroeger kenden we deze ‘tussenlaag’ niet en stuurde een productiemanager in dagdienst een groep van 90 medewerkers in vijf ploegen aan. Teamleiders hebben nu meer zicht op hun medewerkers en kunnen ook inspelen op de persoonlijke situatie. Daarbij is de insteek bij onderling overleg dat zaken georganiseerd moeten worden om naast het werk een zorgtaak te kunnen verrichten. Spijker het niet dicht in procedures en regels, maar organiseer de balans tussen werk en privé. De medewerker heeft hier wel zelf een signalerende rol in.’